Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Mielenrauha valikoitui palveluntuottajaksemme, koska referensseinä oli vakuuttava määrä turvallisuuteen liittyviä organisaatioita. Tämän perusteella ajattelimme, että kokemusta on kertynyt rutkasti turvallisuusalalla työskentelevien henkilöiden koulutuksesta sekä paikoitellen erittäin haastavienkin asiakkaiden parissa tehtävästä työstä ja kuinka Puhe-Judoa voidaan näissä tilanteissa hyödyntää.

Koulutukset on koettu hyödyllisiksi ja koulutuspalaute on ollut järjestäen hyvää tai kiitettävää. Osallistujat ovat kokeneet koulutukset käytännönläheisiksi, helposti lähestyttäviksi sekä ymmärrettäviksi. Vaikka Puhe-Judon periaatteet ovat osittain tuttuja Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehille muiden alaan liittyvien koulutusten vuoksi, silti Puhe-Judo-koulutus on ollut hyvä muistutus verbaalisen rauhoittelun mekanismeista.

Koulutukseen osallistuneet ovat kokeneet Puhe-Judon antaneen heille hyviä muistisääntöjä rauhoittelusta ja käytännön työkaluja kiihtyneiden henkilöiden kohtaamiseksi sekä myös muistutuksen siitä, kuinka esimerkiksi omalla sanattomalla viestinnällä ja olemuksella on merkitystä.

Kokonaiskokemusta arvioiden asiointi ja yhteistyö Mielenrauhan kanssa on ollut sujuvaa ja hyvin joustavaa, josta esitämmekin kiitoksemme!

Suosittelemme Mielenrauhan palveluita erityisesti siksi, että koulutukset ovat hyvin suunniteltuja, selkeitä ja lähestyttäviä kokonaisuuksia, jotka antavat osallistujalle konkreettisia työkaluja omaan työhönsä.

Heidi Kajander
Yliopettaja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus