Henkilökunta

Totti Karpela

Toimitusjohtaja, pääkouluttaja

Totti on toiminut kouluttajana jo vuodesta 1986 alkaen. Nykyisin lähes jokaisella mantereelle vuosittain kouluttava Totti on ehtinyt kerätä kokemuksia laaja-alaisesti eri teollisuuden alojen sekä asiantuntija- ja palvelualojen edustajien kouluttamisesta ja konsultoinnista. Totin koulutusten vaikuttavuus perustuu hänen käytännönläheiseen, energiseen ja organisaatioiden sekä osallistujien erityistoiveet huomioivaan tapaan kouluttaa – keskustelun ja vuorovaikutuksen tärkeyttä unohtamatta.

Tero Ålander

Vanhempi asiantuntija 

Terolla on käytännön kokemusta muutoksesta ja muutoksen hallinnasta jo kolmelta vuosikymmeneltä erilaisissa kotimaisissa sekä kansainvälisissä eri toimialojen organisaatioissa. Teron näkemyksen mukaan kaiken keskiössä on ihminen, joka on organisaationsa avainhenkilö onnistumisen varmistamisessa, ja jonka toimintakyvyn ylläpitäminen kaikissa olosuhteissa on keskeisin haaste. Teron laaja-alainen näkemys ja käytännön kokemus yhdistettynä positiiviseen ja asiakaspalveluhenkiseen otteeseen toiminnan kehittämisessä luovat pohjan hauskoille, monipuolisille, innostaville ja käytännönläheisille koulutuksille ja valmennuksille.

Mika Vesala

Kouluttaja ja opettaja

Mika on koulutukseltaan luokanopettaja ja työskennellyt opettajana yli kymmenen vuotta, joista erityisopettajana reilu kahdeksan vuotta. Mikan pitämien koulutuksien palautteissa kiitellään hänen käytännönläheistä sekä keskustelevaa tyyliä – sekä ymmärrystä eri toimialojen kohtaamiin haastaviin asiakastilanteisiin. Mikan kokemus erityisopettajana on antanut Mikalle myös omaa kokemuspohjaa miten omasta jaksamisesta, asenteesta sekä hyvinvoinnista pidetään huolta haastavassa työympäristössä.

Tiina Sund​

Kouluttaja

 

Tiina on toiminut 20+ vuotta palvelualalla suorassa asiakaspalvelussa sekä vuoro- ja lähiesihenkilön tehtävissä. Päätyön ohessa hän on toiminut henkilöstön kouluttajana, päävastuualueinaan turvallisuus- (safety & security) sekä asiakaspalvelukoulutukset. Lisäksi Tiinalla on pitkä kokemus urheiluvalmennuksesta sekä perehtyneisyys kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksestä osana tasapainoista ja terveellistä elämäntapaa.

Kouluttajana Tiina on meritoitunut vuorovaikutteisena, eläytyvänä ja koskettavana esiintyjänä. Koulutuksissa korostuu käytännönläheisyys, kokemusten peilaaminen sekä halu auttaa asiakasta löytämään yhteisistä tilaisuuksista eväitä omaan tekemiseen.

Riku Laanti

 Johdon konsultti 

Riku vastaa Mielenrauhassa kulttuurien välisen vuorovaikutuksen sekä viestinnän kehittämiseen liittyvistä koulutusratkaisuista. Riku on toiminut johdon tehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti vuodesta 1992. Hän on toiminut myös kansainvälisesti yliopistotason opetus- ja tutkimustehtävissä pääaiheinaan: Cross-Cultural Management, kansainvälinen liiketoiminta ja strategiat. Rikulla on tohtorin tutkinto kansainvälisestä liiketoiminnasta ja strategiasta (Adelaide), sekä MBA- ja KTM-tutkinnot Aalto yliopiston kauppakorkeakoulusta. Hänen lukuisat konsultti- ja akateemiset projektit ovat vieneet häntä ympäri Euroopaa, Pohjois-Amerikkaa, Aasiaa ja Oseaniaa. Tämän johdosta Riku on työskennellyt ihmisten kanssa yli 50 eri maasta.

Ari Vallius

Kouluttaja

Ari on toiminut yläasteen ja lukion opettajana sekä uran alussa myös opettajankouluttajana vuodesta 1994 saakka. Opettajan työn lisäksi Ari on ajanut tilausliikennettä 20 vuotta jossa on kohdannut myös runsaan määrän kiperiä tilanteita, hankalia persoonia asiakkaina joissa on ollut pakko selvitä maltilla sekä toimivilla askelkuvioilla. Ari on kouluttanut mm. väkivallattomiin turvallisuuskäytäntöihin. Turvaryhmään kuuluminen on mahdollistanut Arille tavanomaista paremman kouluttautumisen ja hänellä on mm. debriefing- istunnon ohjaajan koulutus turvaryhmän ansiosta.

Inka Karpela

 Henkilöstö– ja talouspäällikkö 

Inka vastaa Mielenrauhan hallinnollisista palveluista, sopimuksien hallinnoinnista sekä laskutuksesta. Olipa kyse sitten laskutuksesta tai muista käytännön asioista, saat parhaimmain ja nopeimman palvelun Inkan kautta.

Heikki Neuvonen

Asiakkuudet ja markkinointi

Heikki vastaa Mielenrauhassa markkinoinnista, koulutusten myynnistä sekä asiakkuuksien hoidosta. Heikillä on 12 vuoden kokemus Mielenrauhan projektien hallinnasta sekä oikeiden palveluiden löytämisestä asiakkaiden tarpeisiin. Kun haluat keskustella Mielenrauhan palvelutarjonnasta tai markkinointiin liittyvistä asioista, ota yhteyttä Heikkiin.

Nina Neuvonen

Assistentti 

Nina vastaa Mielenrauhassa koulutuksien logistiikasta ja yksityiskohdista sekä ennakko– ja palautekyselyiden hallinnoinnista.