TYÖYHTEISÖN HAASTEET:

Työyhteisön vuorovaikutuksen
kehittäminen ja sisäiset haasteet

1

Yhteydenotto ja tapaaminen

Olemme asiakkaisiin vuorokauden sisällä yhteydessä ja maksuton kartoituspalaveri järjestyy yleensä viikon sisällä

2

Ennakkokartoitukset ja kyselyt

Jotta saavuttaisimme koulutuksilla parhaan mahdollisen lopputuloksen

3

Prosessiarviointi ja ohjeistus

Onnistuneiden koulutuksien tueksi tutustumme tarvittaessa asiakkaidemme palveluprosesseihin sekä ohjeistuksiin

4

Koulutus

Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä, energisiä sekä osallistujia aktivoivia tilaisuuksia

5

Palautekysely ja jatkotoimenpiteet

Keräämme kaikista koulutuksistamme palautteet ja kartoitamme osallistujien palautteiden pohjalta myös tulevat kehitystarpeet sekä ehdotukset

Kohti toimivampaa työyhteisöä

Työyhteisökoulutus – Toimintaympäristömme muuttuu, muutummeko ja uudistummeko me mukana? 

Työelämän muutokset tuntuvat monista uhkaavilta. Muutoksella tähdätään usein kohti hyvää ja parempaa, mutta tulos saattaa olla henkilöstölle päinvastainen: muutosmyllyssä moni uupuu ja oireet näyttäytyvät työpaikoilla negatiivisena käytöksenä. Koulutuksella autetaan ammattilaisia ja organisaatioita selviämään muutoksen aiheuttamasta kuormituksesta nopeammin ja sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen tehokkaammin.  

 • Mistä hyvinvointi ja hyvä työyhteisö rakentuu
 • Työyhteisön tuen merkitys epävarmuuden hetkissä
 • Keinoja katkaista negatiivinen kierre
 • Työyhteisötaidot
 • Jokainen on työpaikan avainhenkilö
Katso video

Resilienssi valmennukset muutoskyvykkyyden kehittämiseksi

Valmennuksen avulla voidaan tukea ja nopeuttaa palautumista sekä toimintakykyä organisaation tai ammattilaisen kohtaamissa muutostilanteissa.

Resilienssivalmennuksen avulla voidaan tukea ja nopeuttaa palautumista sekä toimintakykyä tapahtuneen häiriön jälkeen tai muissa organisaation kohtaamissa muutospaineissa. Tämä lisää työn tuottavuutta, työhyvinvointia ja asiakaspalvelun laatua sekä edistää työssä jaksamista.

Koulutus sisältää henkilökohtaiset resilienssitestin, resilienssitestin raportin, sekä valmennuksen. Organisaatiokohtainen resilienssi profiili voidaan tehdä edullisesti yksilötestien ja raporttien pohjalta jolloin nähdään myös organisaation resilienssitaso eli kyky kohdata muutoksia ja selvitä niistä tehokkaasti.

 • Muutoksen haasteet
 • Miksi muutos on joillekkin ihmisille vaikeaa?
 • Henkilökohtaisen resilienssin ”lihakset”
 • Resilienssin kehittäminen
Katso video

Kun työyhteisössä on kitkaa

Organisaation sisäisten haastavien vuorovaikutustilanteiden hallinta.

Kaikissa vuorovaikutustilanteissa voi syntyä joskus häiriöitä, väärinymmärryksiä sekä kitkaa. Organisaation sisäiset vuorovaikutus- ja viestintätilanteet eivät tee tässä poikkeusta, vaan voivat olla pitkään jatkuessaan jopa haasteellisimpia ratkottavia kuin asiakkaiden kanssa syntyvät yksittäiset tilanteet, palautteet tai reklamaatiot.

Koulutuksella parannetaan työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ristiriitatilanteissa ja kehitetään rakentavaa palautteen antamista sekä puuttumista ei toivottuun käytökseen työpaikalla. Hyvin toimiva työyhteisö toimii vastuullisesti, yhdessä hengessä ja tämä näkyy myös positiivisina vaikutuksina asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien suuntaan.

 • Hyvä-paha konflikti
 • Psykologinen turvallisuus
 • Eri henkilöiden roolit työyhteisön ilmapiirin tukemisessa
 • Jännitteen sietäminen
 • Miksi toinen koetaan hankalaksi
 • Työkaluja ja toimintamalleja ammattilaisten arkeen
Katso video

Katkaise negatiivinen kierre - kohti vastuullista työkäyttäytymistä

Miten voimme varmistaa positiivisen kierteen negatiivisen kierteen sijaan. Käytännönläheiset vuorovaikutustekniikat sekä toimintamallit työpaikan sisäisten haastavien tilanteiden hallintaan ja puuttumiseen. 

Kaikissa vuorovaikutustilanteissa voi syntyä joskus häiriöitä, väärinymmärryksiä sekä kitkaa. Organisaation sisäiset vuorovaikutus- ja viestintätilanteet eivät tee tässä poikkeusta, vaan voivat olla pitkään jatkuessaan jopa haasteellisimpia ratkottavia kuin asiakkaiden kanssa syntyvät yksittäiset tilanteet, palautteet tai reklamaatiot.

Koulutuksella parannetaan työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ristiriitatilanteissa ja kehitetään rakentavaa palautteen antamista sekä puuttumista ei toivottuun käytökseen työpaikalla. Hyvin toimiva työyhteisö toimii vastuullisesti, yhdessä hengessä ja tämä näkyy myös positiivisina vaikutuksina asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien suuntaan.

Katso video

Vastuuttoman työkäyttäytymisen hallinta

Koulutuksessa käydään läpi tyypilliset käytösesimerkit, syyt käytöksen esiintymiseen ja keinot puuttua havaittuihin ongelmatilanteisiin työtoverin tai esimiehen roolissa.

Tiettyyn rajaan asti ajoittaista huonoa käytöstä tulee sietää – esimerkiksi sitä, että joku ei jonain aamuna tervehdi tai sitä, että joku pari kertaa vuodessa nakkelee niskojaan kahvihuoneessa. Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan vastuuton työkäyttäytyminen tarkoittaa sellaista käyttäytymistä työyhteisössä, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä, mutta ei ole varsinaisesti kiusaamista. Vastuuton työkäyttäytyminen – koulutuksen myötä käytöksen havaitseminen on helpompaa ja siihen voidaan puuttua ennen vakavampia seurauksia.

Katso video

Työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisy

Miten organisaatio, työntekijä tai esimies voi tunnistaa sekä ennaltaehkäistä työpaikkakiusaamis- ja häirintätapauksia.

Koulutuksessa perehdytetään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään työpaikkakiusaamistapauksia. Koulutuspäivän aikana käydään läpi mitä työpaikkahäirintä ja kiusaaminen on ja mitä se puolestaan ei ole. Miten mahdollisten häirintätapausten tullessa ilmi tulisi toimia vaihe vaiheelta tilanteen hallitsemiseksi. Päivän aikana käsitellään myös kattavasti miten perättömien syytösten kanssa tulisi toimia ammattimaisesti ja ketään osapuolta loukkaamatta.

Katso video

Puheeksi ottaminen haltuun - Onnistu työpaikan vaikeissakin viestintätilanteissa

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti miten puheeksi ottaminen ja palautteen antaminen tulisi tehdä ammattimaisesti.

Haastavia vuorovaikutustilanteita tai tunnepitoista käytöstä työpaikoilla tulee työuran aikana meille jokaiselle vastaan. Useimmille erilaiset puheeksi ottamista edellyttävät tilanteet ovat kuitenkin niin vaikeita, että me jätämme keskustelumahdollisuuden käyttämättä ja kärsimme nahoissamme. Pahimmassa tapauksessa koko työyhteisö kärsii ja pahoinvointi saa aikaan muita lieveilmiöitä.

Ajoittain ammattilaisten näkemykset eivät kohtaa, miten asioita pitäisi hoitaa ja seurauksena voi olla erilaista kitkaa ja eripuraa. Parhaimmillaan puheeksi ottaminen suoritetaan kollegoiden kesken ja työt saadaan sujumaan ilman suurempia katkoksia, joskus tilanne vaatii esihenkilön puuttumista.

Koulutuksessa käsitellään mm. Puheeksi ottamisen ja palautteen antamisen erot sekä käytännöt. Miten käytännössä lisätään palautteen antamista työyhteisössä? Kuinka ottaa asioita puheeksi sekä puheeksi ottamisen hyvät käytännöt. Lisäksi käsitellään myös tunnepitoisia ja haastavia tilanteita palautteen antamisessa ja puheeksiottamisessa.

Kiinnostuitko?