YTHS

Mielenrauha koulutti YTHS:n henkilökuntaa hallitsemaan ammattimaisemmin haastavat ja tunnepitoiset asiakastilanteet Puhe-Judon™ keinoin, henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia unohtamatta. Koulutuksen sisältö kohdennettiin osallistujia aiheen pariin aktivoivalla kyselyllä, jonka pohjalta myös koulutuksen sisältö sekä painopisteet saatiin vastaamaan kohderyhmän tarpeita.

”Mielenrauha valikoitui hyvän maineensa ja ammattitaitonsa vuoksi YTHS:n palvelutuottajaksi. Koulutus vastasi siihen, mitä YTHS:ltä pyydettiin ja toivottiin. Koulutus oli erittäin hyödyllinen, koska se antoi YTHS:n henkilöstölle uusia näkökulmia, toimintamalleja sekä työkaluja Puhe-Judon™ keinoin haastaviin asiakastilanteisiin.

Yhteistyö toimi hyvin ja asiantuntevasti. Mielenrauhan toiminta on ollut vaikuttavaa ja heidän asennoituminen koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen on ollut pitkäjänteistä.

Voin suositella omasta puolestani Mielenrauhaa koska toiminta ja toteutus on ollut ammatillista ja luotettavaa.”

Jarna Elomaa
Palvelupäällikkö
YTHS