Uusi Työpahoinvoinnista työhyvinvointiin -valmennussarja nyt myynnissä!

Työpahoinvoinnista työhyvinvointiin valmennusohjelma on tarkoitettu kaikille työyhteisön toimivuudesta, työhyvinvoinnista ja työkyvyn kehittämisestä kiinnostuneille. Valmennusohjelma sopii erityisen hyvin työhyvinvoinnista ja työsuojelusta vastaaville henkilöille, HR-alan ammattilaisille ja kaikille esihenkilön tehtävissä työskenteleville.

Valmennusohjelma toteutetaan HR Legal Services Oy:n ja Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy:n yhteistyönä. Kokeneet valmentajat käsittelevät neljää keskeistä työyhteisöä koskettavaa teemaa eri näkökulmista varmistaen näen hyvin kattavan ja monipuolisen kokonaisuuden. Valmennukset ovat käytännönläheisiä sisältäen tehtäviä ja harjoituksia, joten opitut asiat on helppo ottaa myös käyttöön työpaikalla.

Koko ohjelma sisältäen neljä valmennusta, 1.760 € + alv / hlö
1 valmennus erikseen ostettuna, 490 € + alv / hlö
Mikäli organisaatiostanne osallistuu useampi kuin yksi henkilö, ota yhteyttä, niin annamme tarjouksen!
Saatavilla myös organisaatiokohtaisena valmennuksena 3900 € + alv
Kaikki 4 päivää 20 % alennuksella 12.480 € + alv

Valmennukset järjestetään HR Legal Services Oy:n tiloissa, osoitteessa Ilmalantori 1B, 00240 Helsinki, 3 kerros.

Tarpeen tullen toteutamme valmennukset Zoom -ympäristössä.

OHJELMA

26.1.2021 OSA I: Kohti toimivampaa työyhteisöä

Ensimmäisessä osassa syvennytään työhyvinvoinnin ja työpahoinvoinnin määritelmiin sekä näihin vaikuttaviin tekijöihin. Päivän aikana osallistujille hahmottuu myös työhyvinvoinnin juridisen viitekehyksen kokonaisuus. Keskitymme myös tarkastelemaan työyhteisössä toimivien erilaisten ammattilaisten roolia toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää työyhteisötaitoja ja tätä kautta ennakoida isompien ongelmien syntymistä.

Aamupäivä klo 9.00-12.00: Minna Salli, Senior Advisor, HR Legal Services Oy

Työhyvinvoinnin määritelmä, ulottuvuudet sekä työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
Työhyvinvoinnin juridinen viitekehys ja kokonaisuus
Työnantajan ja työntekijät yleiset oikeudet sekä velvollisuudet työhyvinvointiin liittyen
Työnantajan työturvallisuuslain mukaiset velvoitteet (mm. perehdyttäminen, kuormittumiseen sekä häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen)
Työnantajan velvoitteet työntekijän alentuneen työkyvyn perusteella ja työsuhteen päättäminen tällä perusteella

Iltapäivä klo 13.00-16.00: Tero Ålander, Vanhempi asiantuntija, Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy

Toimintaympäristömme muuttuu, muutummeko me mukana. Koulutus keskittyy tarkastelemaan työyhteisössä toimivien ammattilaisten roolia toimivan ja hyvinvoivan kulttuurin luomisessa. Koulutuksella pyritään kehittämään ammattilaisen työyhteisötaitoja ja ennakoimaan isompien ongelmien syntymistä.

Mistä muutos tulee, ja miksi muutos voi olla vaikeaa?
Muutokseen liittyvä ylikuormitus ja muutosylikuormituksen oireet
Työhyvinvoinnin, laadun ja tuottavuuden varmistamisen haasteet
Työkäyttäytymisen 5 tasoa
Vastuuton työkäyttäytyminen ja osapuolten roolit
Ratkaisukeskeisyys haastavissa vuorovaikutustilanteissa – hyvinvoivan ja joustavan työyhteisön vuorovaikutus
Psykologinen turvallisuus työyhteisössä

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

16.2.2021 OSA II: Pahoinvoinnin hinta – hyvinvointia tukevat rakenteet

Aamupäivä klo 9.00-12.00: Tero Ålander, Vanhempi asiantuntija, Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy

Tunnepitoiset palvelutilanteet, organisaation muutokset, toiminnan tehostaminen ja työyhteisön sisäiset ongelmat lisäävät kaikki ammattilaisen kokemaa kuormitusta sekä heikentävät palautumista. Pitkään jatkuessa ongelmat alkavat näkymään lisääntyneinä sairaspoissaoloina, tehottomuutena ja pahimmillaan työntekijöiden irtisanoutumisina. Koulutus keskittyy edellä mainittujen ongelmien aiheuttamien kustannusten ymmärtämiseen, hallintaan sekä keinoihin, joilla voidaan saavuttaa pitkässä juoksussa myös kustannussäästöjä.

Työelämän laadun hinta – panokset ja tuotokset
Tunnuslukuja ja niiden tulkintaa käyttäjien suuntaisesti
Strateginen, toiminnallinen ja päivätaso
Pääluvut, kokonaisluvut ja osaluvut
Keskiarvolla mittaamisesta tunnuslukujärjestelmäksi
”Lakisääteisiä sivukuluja”, voinko vaikutta, ja miten vaikutan
Kilpailukyky ja kilpailuetutekijöitä tunnusluvuilla todennettuina
Kohderyhmänä johto, esimiehet, HR, työhyvinvoinnin ja työsuojelun asiantuntijat

Iltapäivällä keskitytään työyhteisön erilaisten pitkittyneiden ongelmien ja haasteiden aiheuttamien kustannusten ymmärtämiseen, ennakointiin ja hallintaan. Päivän aikana osallistujat saavat erilaisia keinoja, joilla voi vaikuttaa monella tavalla organisaation menestykseen. Keskitymme myös strategiseen työhyvinvoinnin johtamiseen sekä työhyvinvointia tukeviin prosesseihin, kuten sairauspoissaolojen hallintaan ja varhaisen tuen malliin.
Iltapäivä klo 13.00-16.00: Jenni Pitkänen, HR & Mental Coach, HR Legal Services Oy

Strateginen työhyvinvoinnin kehittäminen
Vaikuttava ja ennakoiva sairauspoissaolojen hallinta
Varhaisen tuen mallin aktiivinen hyödyntäminen
Kokonaisvaltaisen hyvinvointiprosessin rakentaminen

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

16.3.2021 OSA III: Työhyvinvointia edistävä johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus

“Meitä on moneen junaan” – kuuluu vanha sanonta. Ammattilaisten tavoissa viestiä ja ottaa palautetta vastaan on isojakin eroja, ja pieleen menneet viestintätilanteet voivat aiheuttaa ajan kuluessa isojakin solmuja organisaation sisälle. Kolmannessa osassa pureudumme valmentavaan johtamiseen ja muutostilanteisen johtamiseen onnistuneesti. Päivän tavoitteena on vahvistaa työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ristiriitatilanteissa ja kehittää rakentavan palautteen antamista ja puuttumista ei toivottuun käyttäytymiseen.
Aamupäivä klo 9.00-12.00: Jenni Pitkänen, HR & Mental Coach, HR Legal Services Oy

Valmentava johtamistapa työhyvinvoinnin taustalla
Turvallisuudentunnetta ja organisaation muutoskykyä tukeva muutosjohtaminen
Työpaikan sisäisenä hyvinvointiasiantuntijana toimiminen

Iltapäivä klo 13.00-16.00: Totti Karpela, Pääkouluttaja, Organisaation sisäiset haastavat vuorovaikutustilanteet, Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy

Koulutuksen tavoitteena on rakentaa yhdessä osallistujien kanssa uusia ratkaisukeskeisiä menetelmiä organisaation sisäisten haastavien vuorovaikutustilanteiden hallintaan. Koulutuksella kehitetään työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ristiriitatilanteissa ja rakentavaa palautteen antamista sekä puuttumista ei toivottuun käytökseen työpaikalla.

Erilaiset häiriöt viestinnässä; mistä ne johtuvat ja miksi ne olisivat hyvä tiedostaa?
Esimiehen ja/tai työntekijän roolit työpaikan terveen ja toimivan viestintäkulttuurin edistäjänä
Persoonallisuuspiirteiden vaikutus vuorovaikutukseen
Miksi toinen ihminen on hankala – viestintä tuntuu hankalalta?
Epäasiallisen käytöksen mahdolliset seuraukset silloin, kun ongelmiin ei puututa ajoissa?
Miksi palautteen tai sen vastaanotto on niin hankalaa
Auktoriteetti, logiikka, empatia – miten voimme vaikuttaa ihmisen mieleen
Assertiivisuuden eli oikeanlaisen ja jämäkkyyden merkitys viestinnässä
Kuuntelu ja kohtelu – yksinkertaisilla keinoilla kohti onnistuneempaa viestintää
Puheeksi ottaminen ja viiden askeleen malli ongelmien ennaltaehkäisyyn

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

13.4.2021 OSA IV: Työkykyisenä läpi työelämän

Sopeutuminen muutokseen ja vallitsevaan tilanteeseen vaatii energiaa ja henkilökohtaista muutoksen hallinnan taitoa. Resilienssin vahvistaminen on yksi neljännen osan ydintavoite ja keskitymme aiheeseen mm. henkilökohtaisen resilienssiprofiilin kautta. Ihmisen työkykyisyys vaihtelee läpi työuran. Onkin tärkeää tarkastella ihmistä kokonaisuutena. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös yksilön jaksaminen yleisesti ja palautuminen työelämässä. Avainasemassa ovat ravinto, liikunta ja henkinen hyvinvointi.
Aamupäivä klo 9.00-12.00: Jenni Pitkänen, HR & Mental Coach, HR Legal Services Oy

Työyhteisötaitojen merkitys työelämän murroksessa
Tunteet työpaikalla
Palautuminen ja työssäjaksaminen työkyvyn peruskivenä
Yksilön elämäntavat – ravinto, liikunta, henkinen hyvinvointi – voiko niihin vaikuttaa?

Iltapäivä klo 13.00-16.00: Totti Karpela, Pääkouluttaja, Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy

Sopeuttaminen muutokseen vaatii energiaa ja henkilökohtaista muutoksen hallinnan taitoa. Tästä tilanteesta palautumiseen ja pahimmillaan täydellisessä epävarmuudessa selviämiseen tarvitaan sekä yksilön että organisaation resilienssiä.

Resilienssi-valmennus keskittyy muutosmuskeleiden kehittämiseen, jotta erilaiset läpikäydyt tai edessä olevat muutokset eivät aiheuttaisi turhan isoa turbulenssia ja kuormitusta. Resilience Alliancen virallinen resilienssi-koulutus, jossa osallistujat tekevät myös maksulliset testit, testien pohjalta saadaan henkilökohtaiset raportit ja valmennuksessa pureudutaan henkilökohtaisen, tiimin ja organisaation resilienssin kehittämiseen kehittämissuunnitelman laatimisen kautta.

Mistä muutos tulee ja miksi muutos voi olla niin vaikeaa
Sopeuttamien eli sopeutuminen muutokseen – muutos vaati energiaa
Muutosylikuormitus ja ylikuormituksen oireet
Henkilökohtaien resilienssiprofiilit – miten tulkitsen – riskit ja mahdollisuudet
Henkilökohtaisen resilienssiprofiilin mukainen kehityssuunnitelma

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

VALMENTAJAT

Jenni Pitkänen, HR & Mental Coach

Jenni on kokenut HR-ammattilainen, joka on kiinnostunut erityisesti johtamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Valmentajana hänelle on tärkeää luoda edellytykset laadukkaalle ja innostavalle oppimisprosessille.

Jennillä on pitkä ja laaja kokemus monipuolisista HR-kokonaisuuksista, myös kriisitilanteista. Hän tekee työtä kokonaisvaltaisella otteella huomioiden sekä toiminnan lähtökohdat että henkilöstön tyytyväisyyden. Jenni on empaattinen ja helposti lähestyttävä, mutta saman aikaisesti jämäkkä ja tehokas asioiden edistäjä. Jennin toimintaa ohjaavia arvoja ovat positiivinen ratkaisukeskeisyys, tuloksellisuus, luottamuksen ilmapiiri ja avoimuus.

Jennin erityisosaamiseen kuuluvat lisäksi muutosjohtaminen sekä osaamisen ja motivaation kehittäminen. Jenni on myös sertifioitu joogaopettaja, joten hänellä on osaamista myös keho-mieliyhteyden harjoittamisesta sekä erilaisista meditaatio- ja keskittymistekniikoista.

Minna Salli, Senior Advisor

Minnalla on pitkä kokemus valmentamisesta ja työsuhdejuridiikkaan liittyvien asioiden hoitamisesta. Minna on erityisen kiinnostunut työhyvinvoinnin kokonaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja syventääkin osaamistaan näistä aiheista Tampereen yliopistossa.

Minna toimii erittäin ratkaisukeskeisesti ja käytännönläheisesti. Minna vahvuus on kokonaisuuksien hahmottaminen ja vaikeidenkin asioiden perusteleminen ymmärrettävästi. Minnan periaatteena on asioiden hoitaminen inhimillisesti ja muita arvostavasti.

Totti Karpela, pääkouluttaja

Nykyisin lähes jokaisella mantereelle vuosittain kouluttava Totti on ehtinyt kerätä kokemuksia laaja-alaisesti eri teollisuuden alojen sekä asiantuntija- ja palvelualojen edustajien kouluttamisesta ja konsultoinnista.

Totti toimii Mielenrauhan pääkouluttajana ja -konsulttina sekä projektiluontoisesti erilaisissa kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä mm. Euroopan neuvoston ja ETYJ:n palveluksessa. Totti toimii kansainvälisen väkivallantorjuntaan erikoistuneiden ammattilaisten yhdistyksen (AETAP) hallituksessa ja asiantuntijajäsenenä. Lisäksi hän on Hong Kongissa pääkonttoriaan pitävän Peace of Mind ltd:n konsultti ja omistaja. Totilla on myös pitkä kokemus esimiesten ja johtoryhmien valmentamisesta työpaikan sisäisten konflikti- ja viestintälanteiden sekä toimintamallien kehittämiseksi.

Totin koulutusten vaikuttavuus perustuu hänen käytännönläheiseen, energiseen ja organisaatioiden sekä osallistujien erityistoiveet huomioivaan tapaan kouluttaa – keskustelun ja vuorovaikutuksen tärkeyttä unohtamatta.

Tero Ålander, vastuukouluttaja

Terolla on käytännön kokemusta muutoksesta ja muutoksen hallinnasta jo kolmelta vuosikymmeneltä erilaisissa kotimaisissa sekä kansainvälisissä eri toimialojen organisaatioissa. Työtehtävät ovat olleet joko uuden toiminnan pystyttämistä tai olemassa olevan kunnostamista. Yhteinen tekijä kaikissa tehtävissä on ollut laaja-alainen ymmärrys muutoksenhallinnan osa-alueista niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin johtamisessa. Teron näkemyksen mukaan kaiken keskiössä on ihminen, joka on organisaationsa avainhenkilö onnistumisen varmistamisessa, ja jonka toimintakyvyn ylläpitäminen kaikissa olosuhteissa on keskeisin haaste.

Tero on akreditoitu Resilienssi- ja tunneälyvalmentaja, myynnin ja johtamisen verkostokonsultti, yrittäjä ja kokenut palveluliiketoiminnan johtaja. Teron osaamisalueeseen kuuluvat myös maltillisen konfliktinhallinnan menetelmät sekä työpaikkojen sisäisten haastavien viestintä- ja vuorovaikutustilanteiden hallinta. Teron laaja-alainen näkemys ja käytännön kokemus yhdistettynä positiiviseen ja asiakaspalveluhenkiseen otteeseen toiminnan kehittämisessä luovat pohjan hauskoille, monipuolisille, innostaville ja käytännönläheisille koulutuksille ja valmennuksille.

ILMOITTAUTUMINEN & LISÄTIEDOT

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä!

Lisätietoja hrl@hrlegal.fi tai info@mielenrauha.com / 050 336 2624

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi siirtää toiselle osallistujalle esteen sattuessa.