Uusi ajankohtainen koulutus yhteistyössä AlmaTalentin kanssa – Hybridityön aiheuttamat ristiriidat työyhteisössä

Mitä ovat hybridityön ristiriidat ja häirikkötyypit?

Pandemian aika johti lukuisissa organisaatioissa siirtymisen etä- tai hybriditöihin. Iso osa työväestöstä mukautui nopeasti muutokseen, mutta kaikilta ei muutos sujunut ongelmitta. Aikanaan pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset tulevat päättymään, jolloin siirrytään jälleen kerran uuteen työskentelymuotoon. Miten nämä haasteet näyttäytyvät monipaikkaisen työyhteisön arjessa ja miten niihin puututaan, kun ei ollakkaan enää kaikki läsnä samassa tilassa?

Viime vuosien aikana on työpaikkakiusaamisen yhteydessä alettu puhua työpaikalle sopimattomasta käytöksestä, joka ei kuitenkaan täytä kiusaamisen tunnusmerkkejä. Käytös häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä, mutta ei ole varsinaisesti kiusaamista. Käytös voi olla vaikkapa omien valtuuksien ylittämistä, muiden komentelua, tehtävien laiminlyöntiä tai muuta mielenosoittamista. Vastuuton työkäyttäytyminen on kiusaamista yleisempää ja voi samalla tavalla aikaansaada merkittäviä muutoksia työpaikanpiirissä, työssäjaksamisessa ja -viihtymisessä.

Saat koulutuksessa yleiskäsityksen etä- ja hybridityössä esiintyvistä haasteista, sen vaikutuksista, sekä yleisistä häirikkötyypeistä. Valmennus tarjoaa käytännön tietoa haastavan työkäyttäytymisen ennaltaehkäisystä ja hankalan käyttäytymisen puheeksi ottamisesta.

Luentojen lisäksi päivän aikana on lukuisia keskustelutilaisuuksia, joissa tilanteita käydään läpi esimerkkien avulla.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: https://koulutus.almatalent.fi/hybridityon-aiheuttamat-ristiriidat/