University of Helsinki Centre for Continuing Education HY+

HY+ on tehnyt yhteistyötä Mielenrauhan kanssa matkustusturvallisuuden kehittämiseen sekä haastavien viestintätilanteiden hallintaan liittyen vuodesta 2018 lähtien. Koulutuksissa on keskitytty haastavien tai korkeamman riskin matkustamisen riskienhallinnan kehittämiseen yksilötasolla. HY+ ammattilaiset ovat saaneet käytännönläheisen koulutuksen kautta selkeät toimintamallit ammattimaisen liikematkustamisen riskienhallintaan ja uhka- ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä torjuntaan. Liikematkustamisen henkilöturvallisuuden kehittämisen lisäksi Mielenrauha on kouluttanut HY+ ammattilaisia hallitsemaan haastavat viestintä, neuvottelu sekä vuorovaikutustilanteet.

”Koulutukset ovat olleet erittäin käytännönläheisiä ja energisiä koulutuksia, jotka ovat tarjonneet paljon uutta tietoa kokeneillekin matkustajille, jotka toimivat vaativissa kohteissa työnsä puolesta. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä käytännönjärjestelyihin, koulutuksien suunnitteluun, ennakko- ja palautekyselyiden toimivuuteen sekä asiakaspalveluun. Koulutukset ovat myös antaneet hyviä näkökulmia yrityksemme kansainvälisten toimintojen työturvallisuuskäytäntöjen kehittämiseen”.

Riikka Hälikkä
International Business Development Manager, University of Helsinki Centre for Continuing Education HY+