Traficom hyväksyi Mielenrauhan viralliseksi koulutuskeskukseksi!

Mielenrauha on kouluttanut vuosien 2018-2020 aikana ammattikuljettajia Traficomin ammattipätevyyskoulutuksiin yhteistyössä NEOT:n kanssa. Vuonna 2019 haettiin lupa omalle koulutusohjelmalle joka tarjoaa kuljettajille käytönnönläheistä koulutusta uhkaavien tilanteiden ennakointiin ja haastavien matkustajatilanteiden hallintaan Puhe-Judon™ keinoin.

Lisääntyneiden koulutusmäärien ja hyvien palautteiden johdosta nyt oli vuorossa koulutuskeskusluvan hakeminen, joka mahdollistaa ammattipätevyyskoulutusten pitämisen omatoimisesti. Mielenrauha sai luvan toukokuussa ja olemme nyt virallinen koulutuskeskus, joka voi palvella asiakkaita ammattipätevyyskoulutusten osalta joustavammin.

Alla vielä tiedoksi koulutusohjelmamme, jota tarjoamme edullisesti syksylle 2020 ja yhteistyökumppaniemme kautta tarjolla on laaja valikoima ammattipätevyyskoulutuksia aina ennakoivasta ajosta, kuljettajan terveyteen sekä poikkeus- ja onnettomuustilanteiden hallintaan.

Direktiivikoulutus TRAFICOM/91059/05.03.2019 / Kuljettajan ennakoiva henkilöturvallisuus ja uhkaavien tilanteiden hallinta

1. Yleisturvallisuus
– Työpaikkaväkivallan määrittely
-Tilastotietoa 2000-luvun työpaikkaväkivallasta
– Minkälaiset uhkatilanteet ovat tyypillisiä asiakaspalvelussa?

2. Turvallinen työpäivä ja yleistä turvallisuuslainsäädännöstä
– Toimintamallijärjestelmä uhkaaviin tilanteisiin
– Uhkaavien tilanteiden ennalta ehkäisevä toiminta
– Uhkaaviin tilanteisiin valmistautuminen
– Omien asenteiden ja valmiuksien tarkastaminen – kriisissä toiminta
– Miten ihmiset reagoivat turvattomuuden tunteeseen ja väkivallan uhkaan

3. Henkilöturvallisuus, uhkaavan henkilön kohtaaminen
– Ääritilanteet
– Miten kohtaan turvallisesti impulsiivisen tai uhkaavan ihmisen
– Oma reagointi ja stressin vaikutus tilanteeseen
– Uhkatilanteiden toimivaltuudet ja hätävarjeluoikeus
– Luvallisten turvallisuusvälineiden hankinta ja käyttöperiaatteet
– Miten toimin jouduttuani rikoksen uhriksi
– Väkivallan ja uhan käsittely työssä jaksamisen kannalta
– Oikeaoppisen hätäilmoituksen tekeminen

4. Haastavien tai tunnepitoisten asiakkaiden kohtaaminen
– Mistä tekijöistä asiakkaan pettymys tai haastava käytös voi johtua sekä voiko tekijöihin vaikuttaa
– Tunnepitoisten tilanteiden ja ihmisten kohtaaminen ammattimaisesti
– Tunnetilojen purkaminen ja hallitseminen tehokkaasti
– Miten hallita omia tunteita vaikeissa palvelu- ja viestintätilanteissa, mitä tarkoittaa ammattimainen suhtautuminen viestinnällisiin konflikteihin ja mitä sillä saavutetaan

5. Haastavien ja tunnepitoisten asiakkaiden kohtaaminen jatkuu
– Miten ammattilainen valmistautuu haasteellisiin viestintätilanteisiin, assertiivisuuden eli oikeanlaisen jämäkkyyden merkitys viestinnän onnistumisessa
– Miten asetetaan ammattimaisesti asiakkaan käytökselle tai vaatimuksille rajat
– Kuuntelu ja kohtelu – yksinkertaisilla keinoilla kohti onnistunutta viestintää
– Mitä ”Aggressio-oppineen” kohtaamisesta ja rauhoittelusta pitäisi tietää, jotta tilanne voidaan hallita

6. Sanattoman viestinnän merkitys haastavien asiakastilanteiden hallinnassa
– Mitä ovat taistelurituaalit ja miten niiden tunnistaminen auttaa haastavissa viestintätilanteissa
– Ensivaikutelman ja ennakkoasenteiden vaikutus tilanteen hallintaan
– Kehonkielen taikaa, mitä ovat rauhoittavat eleet?
– Mitä eleitä ei ainakaan kannata käyttää ja minkälaista sanatonta viestintää tulisi välttää onnistuneen viestinnän takaamiseksi
– Miten ja mitä ei kannata sanoa, sekä miten pystyn tunnistamaan ja välttämään näitä kuoppia

7. Tilanneharjoitukset
– Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden hallinta ja Puhe-Judo
– Kiihtyneen ihmisen rauhoittaminen vuorovaikutus- taidoilla
– Ensivaikutelma, pelinavaus, omat asenteet, tilanteen tyylikäs lopetus
– Eri viestintäroolit haastavissa kohtaamistilanteissa
– Case harjoitukset