Pohjolan Liikenne

Pohjolan Liikenne on tehnyt yhteistyötä henkilöstön kehittämisessä Mielenrauhan kanssa.

Pohjolan Liikenteen kuljettajia on koulutettu vuosien 2019-2021 aikana Mielenrauhan luoman direktiivi-koulutuksen voimin ”Kuljettajan ennakoiva henkilöturvallisuus” TRAFICOM/91059/05.03.2019

Koulutuksen keskiössä ovat olleet yksintyöskentelyssä syntyvien uhkaavien tilanteiden ennakointi ja toimintamallit, sekä tunnepitoisten kohtaamistilanteiden hallinta Puhe-Judon™ keinoin. Koulutuksien tavoitteena on ollut kuljettajien työssäjaksamisen ja haastavista tilanteista aiheutuvan kuormituksen vähentäminen – asiakaspalvelun roolia ja merkitystä unohtamatta.

Kuljettajien lisäksi olemme kouluttaneet kattavasti myös Pohjolan Liikenteen esihenkilöitä. Koulutuksien keskiössä ovat olleet resilienssin eli muutoskyvykkyyden kehittäminen, tunnepitoisen viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen, työpaikan sisäisten konfliktien ennaltaehkäisy sekä työyhteisötaitojen kehittäminen.

Sekä kuljettajien, että esihenkilöiden koulutukset ovat saaneet osallistujilta paljon kehuja ja kerättyjen palautteiden valossa koulutukset ovat koettu omalle ammattitaidolle hyödyllisiksi.