PANDEMIA-EXIT PLAN: Miten organisaatiot voivat siirtyä pehmeästi pandemian jälkeiseen toimintaan?

PYYDÄ TARJOUS: https://mielenrauha.com/yhteystiedot/

Mielenrauhalla jokaisesta koulutuksesta on saatavilla erilaisia vaihtoehtoja. Koulutukset voidaan toteuttaa etäyhteyden avulla joustavin menetelmin aina 60 minuutin etänä pidettävistä tietoiskuista kokopäivän kestoisiin valmennuksiin.

On kannattavaa panostaa työyhteisöjen ilmapiirin hallintaan poikkeustilanteen vielä jatkuessa ja toisaalta valmistella myös toimiva ”koronan exit-suunnitelma” kriisistä palautumisen eli toipumisen varmistamiseksi.

Monella toimijalla on selkeät suunnitelmat siitä, miten paluu hoidetaan logistisesti, turvallisesti, hygienisesti sekä viranomaisten suositukset huomioiden, mutta suunnitelmissa olisi hyvä ottaa huomioon myös yksilön tukeminen ja jaksaminen – inhimillinen tekijä tai ihmistekijä. Kriisissä olemme itse kukin jonkinlaisessa ”selviytymismoodissa” ja monesti pahoinvointi tulee esiin vasta kun siihen on mahdollisuus.

Koulutus tarjoaa kattavan läpileikkauksen pandemian vaikutuksista, niiden aiheuttaman kuormituksen hallinnasta sekä pandemian jälkeisen ajan eli toipumisen ilmiöistä ja tehtävistä toimista. Tällä hetkellä ihmisten välisessä kanssakäymisessä, vuorovaikutuksessa sekä asiakasrajapinnassa syntyy yhä enemmän tunnepitoista käytöstä. Koulutuspäivä antaa käytännönläheisiä neuvoja sekä toimintamalleja myös haastavien kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteiden hallintaan – psykologisen turvallisuuden ja resilienssin merkitystä unohtamatta.

Miksi sinun kannattaa osallistua?

1. Opit vähentämään pandemian jälkeistä henkilökohtaista kuormitusta
2. Pystyt hallitsemaan ammattitaitoisemmin pandemian aiheuttamia viestintä- ja vuorovaikutushaasteita
3. Saat ideoita ja avaimia ongelmallisten tai tunnepitoisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn
4. Saat ohjeita vaikeiden asioiden puheeksiottamiseen sekä viestinnällisten konfliktien varalle
5. Ymmärrät paremmin konfliktien juurisyitä ja pystyt ennaltaehkäisemään niitä

SISÄLTÖKUVAUS

Pandemian vaikutukset yleiseen ilmapiiriin

Mitä kaikkea on organisaatioissa ja yhteiskunnassa tapahtunut maaliskuusta 2020 alkaen ja miten eri tavoilla ihmiset ovat reagoineet pandemian tuomiin muutoksiin. Globaali kriisi ei ole kaikille ollut niin pelottava ja ikävä, mitä mediasta olisi voinut päätellä. Osa organisaatioista ja iso osa ihmisistä on pärjännyt pandemian muutosten aikana erinomaisesti. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan ole pitänyt paikkansa kaikkien osalta. Ensimmäisen luennon aikana luodaan katsaus niihin osatekijöihin, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet ammattilaisten vahvaan polarisoitumiseen ja mitä voimme tehdä näiden ääripäiden saattamiseksi lähemmäs harmoniaa ja arkea.

Henkilökohtaisen resilienssin kehittäminen

Resilienssillä tarkoitetaan kykyä sopeutua suureen määrään muutoksia samalla pitäen yllä korkeaa suorituskykyä. Tutkimuksen mukaan (Conner Partners) resilientit ihmiset tapaavat jopa vahvistua kokemiensa muutosten, häiriöiden tai vastoinkäymisten ”myllytyksessä”.

Resilienssin merkitys tullee kasvamaan monilla elämän alueilla lähitulevaisuudessa. On tärkeää tunnistaa vasteemme kulloiseenkin tilanteeseen, ja siten oppia johtamaan toimiamme pitkittyneissäkin vastoinkäymistilanteissa. Kyse on nopeammasta sopeutumisesta tilanteeseen ja käytettävän energian määrästä. Nämä ominaisuudet ovat usein nimetty ”muutoksen muskeleiksi”.

Psykologinen turvallisuus ja palaute

Psykologinen turvallisuus on ollut paljon näkyvillä viimeisten vuosien ajan, mutta kuinka organisaation kulttuurista sitten rakennetaan psykologisesti turvallista?

Kulttuuri on arvojen ja käyttäytymisen yhteistulos. Usein panostamme liikaa innostavien ja vetävien arvojen sanoittamiseen, mutta tärkein unohtuu: miten reagoimme arvojemme vastaiseen toimintaan. Toimiva palaute on aina avainasemassa, kun lähdemme muuttamaan jotain. Palautetilanteessa valta on palautteen vastaanottajalla, vaikka palautteen antajalla olisi kuinka paljon tahansa valtaa, auktoriteettia tai taitoa. Se, miten palautteen vastaanottaja päättää reagoida palautteeseen, määrittää sen, millaista vaikutusta palautteella on.

Vuorovaikutuskonfliktien maltillinen ja ammattimainen hallinta

Kun suora, faktapohjainen vuorovaikutus ei tuota ammattilaisen näkökulmasta toivottua lopputulosta tai kun vastapuoli on kehittyvän tai voimakkaan tunteen vallassa, syntyy vuorovaikutuksen haaste. Kun kohtaaminen alkaa osapuolten kesken kärjistyä, tarvitaan tilannesidonnaisia menetelmiä eli työkaluja, joiden avulla ammattilainen voi hillitä ja hallita vuorovaikutuskonflikteja. Painopiste on tällöin arjen onnistuneissa kohtaamisissa ja ennakoivassa viestinnässä.

Henkilökohtaisen tekniikkavalikoiman lisäksi tarvitaan ennalta suunnitellut toimintamallit eli taktiikat, joihin voimme tukeutua työpaikoilla silloin, kun vuorovaikutuksen keinoin ei enää saada tilannetta hallintaan – tai kun toisen osapuolen käytös on ylittänyt organisaation asettamat rajat.

Tämän puheenvuoron tavoitteena on antaa ammattilaisille käytännönläheisiä työkaluja haastavasti käyttäytyvän, tunteen vallassa olevan ihmisen kohtaamiseksi ja tilanteiden hallitsemiseksi maltillisin keinoin.

Puheenvuorossa käsitellään muun muassa sitä, mistä vuorovaikutuskonfliktit alkavat, mitkä on konfliktin elementit, miksi osapuolten välinen viestintä epäonnistuu, miksi palautteen vastaanottaminen on niin vaikeaa ja miten ennakkoasenteet vaikuttavat.

Viivästynyt shokkireaktio ja henkinen huolto

Töihinpaluun yhteydessä tullaan todennäköisesti näkemään viivästyneitä shokkireaktioita, kun ollaan “virallisesti turvassa”. Työpaikalle palaa myös kaksi erilaista ääripäätä; ne, joilla on ollut mahdollisuus rentoutua etätöiden aikana ja ne, joilla etätyöt ovat olleet äärimmäisen haastavia. Pandemian päätyttyä ollaan jälleen massiivisen muutoksen edessä, kun pyritään palaamaan arkeen.

Johto-, päällikkö-, ja esihenkilötehtävissä toimivilta tullaan edellyttämään poikkeuksellisia vahvuuksia ja taitoja työyhteisön tukemisessa. Luennolla tarjotaan eväitä paitsi omaan jaksamiseen myös haastavien tilanteiden ennakointiin ja oman henkilöstön tukemiseen.
Kiinnostuitko koulutuksesta?
Jos haluat lisätietoa aiheesta PANDEMIA-EXIT PLAN: Miten organisaatiot voivat siirtyä pehmeästi pandemian jälkeiseen toimintaan?, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.