Mielenrauhan uudet Puhe-Judo koulutukset

Mielenrauha esittelee marraskuussa uudet Puhe-Judo koulutuskokonaisuudet joista toinen keskittyy yhteistyöhaluttoman asiakkaan suostuttelun ja vaikuttamisen keinoihin. Toinen koulutuskokonaisuus puolestaan keskittyy tarjoamaan Puhe-Judon toimintamalleja nopeatempoiseen palveluympäristöön jossa asiakaskohtaaminen on lyhyt tai joissa rauhoitteluun ei voida varata paljon aikaa.

Ohessa tiiviit esittelyt koulutuksista.

Puhejudo Vaikuttamisen psykologia

Kiihtyneen, tunnepitoisen tilanteen rauhoittaminen vaatii usein erityisiä taitoja ja tekniikoita, joiden avulla tunnetila saadaan rauhoittumaan. Usein konfliktiin liittyy lisäksi asiakkaan haluttomuus hyväksyä päätöksiä tai suorittaa velvoitteitaan, joita asiakaspalvelija tai viranomainen edellyttää tehtäväksi. Moni ammattilainen tarvitsee neuvoja ja opastusta vaikuttamisen ja suostuttelun tekniikoihin.

Mielenrauhan koulutuskokonaisuus tarjoaa ideoita ja ajatuksia vastentahtoisen ja yhteistyöhaluttoman ihmisen mielen muuttamiseen vuorovaikutustaktiikoiden avulla.

 

Puhejudo Nopeatemoisessa palveluympäristössä

Asiakkaan onnistunut kohtaaminen haastavissa ja tunnepitoisissa tilanteissa, nopeatempoisessa palveluympäristössä, edellyttää erityistä herkkyyttä ja vuorovaikutusosaamista rautaisen palveluasenteen lisäksi.

Kun aikaa ei oikein olisi, ihmisiä on läsnä jopa jonoiksi saakka – pitää estää, poistaa, tuottaa pettymys, keskeyttää palvelu, tai jostain muusta syystä kohtaaminen on voimakkaasti tunnepitoinen… Miten ammattilainen avaa pelin, saa tilanteen haltuun, ratkaisee, ja päättää kohtaamisen onnistuneesti?

Mielenrauhan koulutuskokonaisuus tarjoaa ammattilaisille työkaluja onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja soveltuvat toimintamallit lyhytkestoisten, tunnepitoisten kohtaamisten hallintaan onnistuneesti ja ammattimaisesti.