MIELENRAUHA SUUNNITTELI JA TOTEUTTI AASIASSA 5-TÄHDEN LENTOYHTIÖN KONFLIKTINHALLINTA-KOULUTUKSEN UUDISTAMISEN.

Tunnettu Aasialainen 5-tähden lentoyhtiö uudisti haastaviin palvelutilanteisiin liittyvän koulutuksensa. 12.000 henkisen matkustamohenkilökunnan asiakkuuskokemuskoulutus on maailmanlaajuisesti tunnettu. Vuosittain yli 36 miljoonaa matkustajaa kuljettaneen lentoyhtiön matkustajakonfliktien (unruly) lukumäärät ovat ennätysmäisen vähäiset. Useimmat ongelmatilanteet pystytään välttämään onnistuneella asiakkuuskokemuksella. 

Nyt lentoyhtiö halusi laajentaa haastavien palvelutilanteiden koulutustaan kattamaan myös sellaisetkin tilanteet, joissa erinomaisen asiakaspalvelun lisäksi tarvitaan valmiuksia aggression ammattimaiseen kohtaamiseen. Koulutuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus annettiin Mielenrauhan toiselle toimistolle Peace of Mind HK:lle. Koulutus keskittyy edelleenkin ainoastaan vuorovaikutustaitojen avulla tapahtuvaan tilanteen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. 

Alkuvuodesta 2019 alkaen on lentoyhtiön edustajia koulutettu Totti Karpelan toimesta. Yhteistyö juontaa juurensa vuonna 2013 alkaneesta koulutusyhteistyöstä. Lentoyhtiön henkilöstölle on koulutettu konfliktien ehkäisyn lisäksi reklamaatioiden hallintaa sekä henkilökohtaisen resilienssin kehittämistä. 

Parhaillaankin meneillään olevan koulutuksen seuraava jatko-osa koskee maapalveluiden henkilöstön koulutusta. Yhtiön tavoitteena on tarjota yhdenmukaiset toimintamallit koko lentoyhtiön asiakaspalveluhenkilöstölle. 

Lisätietoja koulutuksista.