Mielenrauha järjestää 2.6. webinaarin Kun paluu arkeen alkaa – miten varautua ja tukea kriisin läpikäyneitä työntekijöitä töihin palattaessa

Resilienssi-webinaari 2.6. klo 10-12: Kun paluu arkeen alkaa – miten varautua ja tukea kriisin läpikäyneitä työntekijöitä töihin palattaessa / Totti Karpela & Tero Ålander

Hinta vain 90 € + alv / Ilmoittautudu tästä

Lisätietoja

Tero Ålander klo 10.00 – 10.55 ”Pandemian keskellä – miten pysyn toimintakykyisenä, kun mikään ei ole varmaa”

Totti Karpela klo 11.00 – 11.55 ”Paluu arkeen – miten varautua pandemian jälkeiseen työhön paluuseen.”

Vuosi 2020 on alkanut varsin harmaassa sävyssä. COVID-19 pandemia on ravisuttanut maailmaan tavalla, jota ei vuosikymmeniin ole koettu. Mutta kaikki kriisit päättyvät aikanaan ja toivottavasti valoa alkaa jo pikkuhiljaa näkyä tunnelin päässä. Töihin palaaminen ei kuitenkaan ole kaikille niin yksioikoista ja helppoa kuin mitä voisimme kuvitella. Tämä kokonaisuus on suunnattu esimiehille, HR-asiantuntijoilla ja työsuojelusta vastaaville ammattilaisille. Koulutuksessa avataan ihmisen käyttäytymistä kriisien aikana ja niiden jälkeen sekä ohjeistetaan ammattilaisia paremmin, ennakoimaan mahdollisia riskejä ja tehokkaammin kohtaamaan jälkipyykin turbulensseja.

Perusteet – Miten me reagoimme kriiseihin ja kriiseissä

Pandemiaa voitaisiin kutsua ”epätyypilliseksi” kriisiksi. On vaikeaa suhtautua ja reagoida näkymättömään, viruksen muodostamaan viholliseen. Ihmiset eivät pysty kontrolloimaan omaa elämäänsä joka on aiheuttanut epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta. Tällaisina aikoina oman elämän kontrollitarve korostuu ja tarve saada tietoa ja selkeyttä nousee päivittäisessä toimissa tärkeäksi.

Uhkaavissa tilanteissa mantelitumake, aivojen eräänlainen pelkokeskus, aktivoituu ja rationaalinen ajattelu helposti syrjäytyy. Kriisitilanteissa olemme herkkiä ajautumaan laumasieluiksi ja toimimaan tunteiden ohjaamana.

Eristäytymisen hinta

Yleisesti ottaen, eristyksissä olleet henkilöt kärsivät usein ahdistuksesta ja korkeasta stressistä. Monilla voi olla akuutti stressihäiriö tai traumaperäinen stressihäiriö. Töihin palaavilla ihmisillä voi olla laaja skaala käyttäytymiseen liittyviä haasteita ja oireita unihäiriöistä vihanhallintaongelmiin, keskittymiskyvyn puutteeseen ja välttämiskäyttäytymiseen.

Ongelmia saattaa myös tulla ns. pandemian toisen aallon myötä realiteettien kieltämisen ja ohjeiden kiistämisen myötä.

Miten auttaa yksilöä kriisin jälkeen

Kun edessä on paluu arkeen voi moni ihminen tarvita apua tapahtuneen käsittelyyn ja selkeitä, helppoja ohjeita kontrollin tunteen palauttamiseksi. Miten rutiinien avulla tuetaan työelämään paluuta. Mitä enemmän kontrollia, sen vähemmän yllätyksiä ja sitä vähemmän ihmiset joutuvat käyttämään energiaa oman elämänsä kontrollin palauttamiseen.

Jokainen meistä on reagoinut jollain tavalla ja tasolla tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. On myös tärkeää hyväksyä ne reaktiot joita olemme kokeneet ja tuen sekä kuuntelun avulla päästä tilanteen normalisoimiseen.

Ohjeita ja neuvoja organisaatioille

Työhön paluu voi yllättäen aiheuttaa vastuutonta työkäytöstä, tahattomia konflikteja työpaikan sisällä, päihteiden ongelmakäytön lieveilmiöitä ja joskus jopa räikeitä turvallisuusrikkeitä. Pahimmillaan konfliktit saattavat johtaa kiristyneisiin henkilöstösuhteisiin ja jopa uhkaaviinkin tilanteisiin. Kriisien jälkipyykkiin kuuluu valitettavasti myös itsetuhoisen käytöksen lisääntyminen.

Toisena ääri-ilmiönä voimme myös kohdata käytöstä, jota voitaisiin kutsua eräänlaiseksi “henkiinjäämisen euforiaksi”. Kun kerran pandemiasta on selvitty, ei mikään ole enää uhkana. Käytös voi olla riehakkaan uhmakasta ja välinpitätöntä.