Kevään maksuttomat luennot ja koulutusten esittelyt

18.5. klo 09.00-09.50 Työpaikan sisäiset haastavat viestintä- ja vuorovaikutustilanteet, Tero Ålander

Työpaikoilla kasvanut kuormitus näkyy asiakastyöskentelyssä voimakkaampana tunnepitoisena käytöksenä ammattilaista kohtaan. Työpaikan sisäisten ihmissuhteiden jatkuvuuden turvaamisen haaste on kasvanut pelkästään etä- ja hybridityöskentelyn myötä, ja lisääntynyt kuormitus esimeriksi ihmissuhdetyössä lisää haastavuutta entisestään.

· Mistä kuormitumme – hyvä ja haitallinen kuormitus
· Ylikuormituksen oireita työyhteisössä – yksilö- ja työyhteisötasolla
· Työyhteisön tuen merkitys kuormitustekijöiden hallitsemiseksi
· Haitallisen kuormituksen ennaltaehkäisyn periaatteita – jokaiselle jotakin

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://mielenrauha.com/avoimet-kurssit/

20.5. klo 09.00-09.50 Puheeksi ottaminen ja palautteen vastaanottaminen, Mika Vesala

Tutkimuksissa paljastuu, että noin 70%-80% työntekijöistä kokee, ettei saa riittävästi palautetta tekemästään työstään. Toisaalta usealla on ikäviä kokemuksia palautetilanteista, joko toinen osapuoli ei osaa tai halua ottaa palautetta, tai itselle annettu palaute tuntuu kovalta ja epäoikeudenmukaiselta. Miten työpaikan palautekuttuuria voisi muokata niin, että se olisi entistä luontevampaa ja itse palaute tilanteet olisivat molemmille osapuolille rakentava kokemus.

Usein palautteen annossa keskitytään itse annettuun palautteeseen, kuitenkin palaute tilanteissa onnistumisen kannalta merkityksellisempää on palautteen vastaanottajan rooli.

· Opi hyödyntämään joustavasti ja monipuolisesti puheeksi ottamista ja palautteen antoa?
· Miten annetaan palautetta tavalla, joka on toisen helpompi ottaa vastaan?
· Tunnista omat haasteesi palautteen vastaanottamisessa.
· Opi työkaluja haastavan palaute tilanteen hallintaan
· Työkaluja palautteen hyödyntämiseen silloinkin saat huonosti esitettyä palautetta
· Tunnista palautteen annossa havainnon ja tulkinnan ero ja opi antamaan ja vastaanottamaan paremmin palautetta
· Miten toimia tilanteessa, jossa palaute voi pahimmillaan olla rikkovaa?

20.5. klo 10.00-10.50 Työpahoinvoinnin ensiapu, Tiina Sund

Hyvinvointi rakentuu muutaman peruspilarin päälle, jotka ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Mikäli jotakin osaa ravistellaan, koko herkkä kokonaisuus järkkyy. Työhyvinvoinnin pohjana on henkilökohtainen hyvinvointi – Tämän webinaarin tavoitteena on tarjota osallistujalle ensiapua työpahoinvointiin sekä työkaluja sen ehkäisemiseksi.

Nukutko riittävästi? Nukkumiselle on tärkeää paitsi varata riittävästi aikaa, mutta lisäksi tulisi varmistaa, että uni on riittävän laadukasta. Osallistu webinaariin saadaksesi lisätietoa siitä, miten hyvään uneen voi itse vaikuttaa.

Syötkö hyvin ja monipuolisesti? Tule linjoille kuuntelemaan miten oikeanlaisen ravitsemuksen lisäksi oikeanlainen rytmitys ruokailussa tukee jaksamista.

Liikutko riittävästi? Saat tietoa liikunnan suotuisista vaikutuksista stressin hallintaan, oppimiseen ja muistin vahvistamiseen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://mielenrauha.com/avoimet-kurssit/