Ilmoittautuminen avattu kesäkuun edullisiin avoimiin koulutuksiin!

Tulossa kesäkuussa kaksi avointa edullista etäkoulutusta!

5.6. Katkaise negatiivinen kierre – kohti vastuullista työkäyttäytymistä / Tero Ålander

Lisätiedot: https://mielenrauha.com/5-6-2023-katkaise-negatiivinen-kierre-kohti-vastuullista-tyokayttaytymista/

Epäasiallinen kohtelu on kielteinen työelämän ilmiö, joka vuosikymmenien tutkimus-, työsuojelu- ja työyhteisöjen kehittämistyöstä huolimatta yhä piinaa suomalaisia työpaikkoja. Koulutuksen avulla voimme auttaa organisaatioita, esihenkilöitä ja työyhteisöjä rakentamaan työpaikkakulttuuria ja kehittämään ajattelua, jossa epäasiallista käyttäytymistä ja kiusaamista ei hyväksytä.

Kaikilla työpaikoilla esiintyy jossain määrin epäasiallista käytöstä ja kohtelua, kuten myös erilaisia jännitteisiä viestintä- ja vuorovaikutustilanteita. Yleisin syy olla ottamatta asiaa esille oli se, että työpaikan epäasiallista kohtelua täytyy ”kestää”.

Miksi ilmiöiden tunnistaminen voi olla vaikeaa ja miksi ennemmin siedetään ja kestetään, kuin otetaan asiat esille ja puheeksi? Mitkä asiat työpaikalla aiheuttavat haitallista kuormitusta ja synnyttävät erilaisia konflikteja – ja miten voisimme vastaavasti varmistaa positiivisen kierteen negatiivisen kierteen sijaan?

Koulutuksessa käsittelemme mm. seuraavie teemoja:

– Kuormituksen vaikutuksia yksilö- ja työyhteisötasolla – ylikuormituksen ”oireita
– Change Curve, psykiatri Elisbeth Kübler-Ross, henkilökohtainen kuormituskokemuksemme
– Miten voimme käytännön toimin jaksaa paremmin ja ymmärtää osapuolten reaktiota?
– Työyhteisön tuen merkitys – uhkia ja pelkoa vai mahdollisuuksia ja turvaa?
– Ongelmallisen käytöksen riskien tunnistaminen ja altistavat tekijät työpaikalla
– Millaista vuorovaikutusta sitten tavoittelemme, työn hyvät kuormitustekijät
– Työkäyttäytymisen tasot työyhteisössä, opetusneuvos Martti Hellström
– Sallitaanko meillä epäasiallinen käyttäytyminen?
– Työyhteisön pelinsäännöt – kuinka hyvin tiedämme mitä työnantaja tavoittelee ja miksi, Stephen Covey, The 8th Habit
– Tunnista, reagoi ja ratkaise – tapoja tarttua haasteisiin ja ongelmiin
– Millaista on hyvä palaute ja mitä eroa on palautteella ja puheeksi ottamisella?
– Puheeksi ottaminen; vastuuton työkäytös
– Puheeksi ottaminen ; epäasiallinen kohtelu ja työpaikkakiusaaminen
– Esihenkilön rooli selvittäjänä ja ratkaisijana
– Esihenkilön vastuut ja selvittelyn keskeiset periaatteet
– Nollatoleranssi meillä – mitä käytännössä tehdään ja linjataan

16.6. Puhe-Judo™ Haastavien palvelu- ja kohtaamistilanteiden ammattimainen hallinta / Totti Karpela

Lisätiedot: https://mielenrauha.com/16-6-2023-puhe-judo-haastavien-palvelua-ja-kohtaamistilanteiden-ammattimainen-hallinta/

Tämän koulutuksen jälkeen osaat paremmin hoitaa haastavat vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteet. Koulutuksessa keskitytään kasvokkain ja puhelimessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen tilanteissa, joissa vastapuoli on kiihtynyt, turhautunut, vihainen, pettynyt tai jonkin muun tunnekuohun vallassa, jolloin faktoihin vetoamalla ei voida rauhoittaa vastapuolta.

Koulutuksessa opitaan koko haastavan vuorovaikutustilanteen draaman kaari aloituksesta rauhoittelun ja ratkaisun etsimisen kautta tyylikkääseen tilanteen päättämiseen.

Opittujen taitojen ja tekniikoiden avulla parannetaan myös osallistujan työssä jaksamista ja työhyvinvointia, sekä vähennetään eskaloituvien konfliktien ja turhien valitusten määrää.
Koulutuksen teemoja:

– Mistä tekijöistä asiakkaan pettymys tai haastava käytös voi johtua – voiko tekijöihin vaikuttaa
– Tunnetilojen purkaminen ja hallitseminen tehokkaasti – voinko olla asiakkaan kanssa tunnetasolla samaa mieltä?
– Mitä tarkoittaa ammattimainen suhtautuminen viestinnällisiin konflikteihin ja mitä sillä voi saavuttaa
– Miten hallita omia tunteita vaikeissa palvelu- ja viestintätilanteissa
– Assertiivisuuden eli oikeanlaisen ja jämäkkyyden merkitys viestinnän onnistumisessa
– Miten asetetaan ammattimaisesti asiakkaan käytökselle tai vaatimuksille rajat
– Ensivaikutelman ja ennakkoasenteiden vaikutus tilanteen hallintaan
– Miltä ammattilainen näyttää ja kuulostaa haastavissa vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa
– Miten ja mitä ei kannata sanoa – miten pystyn tunnistamaan ja välttämään näitä sudenkuoppi
– Rajojen ammattimainen asettaminen
– Draaman kaari: aloitus, rauhoittelu, ratkaisun etsiminen ja tilanteen tyylikäs päättäminen
– Puhe-Judon™ helposti muistettavat peruslauseet, tekniikat ja askelkuviot
– Oma jaksaminen haastavan tilanteen jälkeen

Kuuntele podcast jakso aiheesta, ”Mitä on Puhe-Judo™?”: https://www.youtube.com/watch?v=1jQnQdK4shI