Haaga-Helia toteutti yhdessä Mielenrauhan kanssa tutkimusprojektin jossa testattiin sekä arvioitiin Puhe-Judo verkkokoulutuksen vaikuttavuutta.

Haaga-Helia toteutti yhdessä Mielenrauhan kanssa tutkimusprojektin jossa testattiin sekä arvioitiin Puhe-Judo verkkokoulutuksen vaikuttavuutta. Projektia veti Markkinoinnin yliopettaja Marko Mäki sekä Haaga-Helian johtaja rehtori Teemu Kokko.

Digital Tools in Service Competence Development — Case: Learning Verbal Judo Digitally on kokonaisuudessaan ladattavissa sekä luettavissa Springerin kansainvälisessä julkaisussa Journal of Service Science Research. Artikkelin löydät aivan julkaisun kärjestä oheisen linkin takaa.

https://link.springer.com/journal/12927.

Authors Marko Mäki Lic. Sc. Principal Lecturer & Teemu Kokko Ph.D. / President at Haaga-Helia