YTHS

Mielenrauha koulutti YTHS:n henkilökuntaa hallitsemaan ammattimaisemmin haastavat ja tunnepitoiset asiakastilanteet Puhe-Judon™ keinoin, henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia unohtamatta. Koulutuksen sisältö kohdennettiin osallistujia aiheen pariin aktivoivalla kyselyllä, jonka pohjalta myös koulutuksen sisältö sekä painopisteet saatiin vastaamaan kohderyhmän tarpeita. ”Mielenrauha valikoitui hyvän maineensa ja ammattitaitonsa vuoksi YTHS:n palvelutuottajaksi. Koulutus vastasi siihen, mitä YTHS:ltä pyydettiin ja toivottiin. Koulutus oli […]

Espoon kaupunki

Mielenrauha on kouluttanut Espoon kaupungin eri yksiköitä ja ammattilaisia 15 vuoden ajan yli 100 koulutuksen voimin. Koulutuksien keskiössä ovat olleet erilaisten haastavien ja tunnepitoisten palvelu- ja viestintätilanteiden hallinnan kehittäminen. Espoon kaupungille pidetyt koulutukset ja projektit on räätälöity suunnittelupalaverin sekä ennakkokyselyn tai -tehtävän kautta käytännönläheisiksi koulutuksiksi. Keväällä Mielenrauha oli mukana Espoon Äänensävy-koulutuksissa. Mielenrauhan osuus projektissa ja […]

Sinebrychoff

Mielenrauha on kouluttanut Sinebrychoffin ammattilaisia useamman vuoden ajan erilaisiin työyhteisön ja asiakaspalvelun haastaviin viestintätilanteisiin liittyen. Energisillä etä- ja lähikoulutuksilla on tarjottu käytännönläheisiä toimintamalleja tunnepitoisten tilanteiden ammattimaiseen hallintaan ja tuettu henkilöstön jaksamista kuormittavissa tilanteissa sekä näiden jälkeen. ”Yhteistyökumppanimme suositteli Mielenrauhan koulutuksia ja ensimmäisen koulutuksen järjestettyämme olemme olleet vakuuttuneita laadusta, joten yhteistyö on jatkunut. Koulutukset ovat olleet […]

Pohjolan Liikenne

Kuljettajien haastavien palvelutilanteiden hallinnan kehittäminen ja esihenkilöiden valmennussarja, joka pitää sisällään resilienssi-koulutuksen, haastavien vuorovaikutustilanteiden sekä työpaikan sisäisten konfliktien hallintaa.

Small Giant Games

”The training was incredibly useful, providing us with many new ideas that have inspired us to reflect and build upon how we deal with some of our daily tasks. Most importantly, we now have a strong feeling of confidence and resilience when dealing with difficult cases.”

Kanta-Hämeen keskussairaala

”Olemme tehneet yhteistyötä haastavien sisäisten ja ulkoisten viestintätilanteiden hallinnan kehittämiseen liittyen. Erityisen paljon on kehuttu koulutusten käytännönläheisyyttä, energistä koulutustyyliä sekä teorian sitomista osallistujien kohtaamien haastavien tilanteiden hallintaan.”

JYTY

”Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Mielenrauhan kanssa jo vuodesta 2006. Mielenrauhan kouluttajat ovat olleet puhumassa yli 50 koulutuspäivässämme ja koulutukset ovat saaneet erinomaiset palautteet sekä hyödyllisyysarviot. Mielenrauhan koulutukset ovat olleet erittäin laadukkaita ja esitystapa on koulutuksissa aina energinen sekä käytännönläheinen. Koulutuksissa ei toistella itsestäänselvyyksiä, vaan ne ovat täyttä asiaa, jota on helppo soveltaa Jytyläisten käytännön työssä.” […]

University of Helsinki Centre for Continuing Education HY+

HY+ on tehnyt yhteistyötä Mielenrauhan kanssa matkustusturvallisuuden kehittämiseen sekä haastavien viestintätilanteiden hallintaan liittyen vuodesta 2018 lähtien. Koulutuksissa on keskitytty haastavien tai korkeamman riskin matkustamisen riskienhallinnan kehittämiseen yksilötasolla. HY+ ammattilaiset ovat saaneet käytännönläheisen koulutuksen kautta selkeät toimintamallit ammattimaisen liikematkustamisen riskienhallintaan ja uhka- ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä torjuntaan. Liikematkustamisen henkilöturvallisuuden kehittämisen lisäksi Mielenrauha on kouluttanut HY+ ammattilaisia […]

Gigantti

Tiimimme sai konkreettisia työkaluja vaativissa asiakastilanteissa toimimiseen ja niistä palautumiseen. Opimme myös sen, että joskus voi olla pakko keskeyttää tilanne, mikäli siitä tulee liian painostava tai asiakas on agressiivinen.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Mielenrauha valikoitui palveluntuottajaksemme, koska referensseinä oli vakuuttava määrä turvallisuuteen liittyviä organisaatioita. Tämän perusteella ajattelimme, että kokemusta on kertynyt rutkasti turvallisuusalalla työskentelevien henkilöiden koulutuksesta sekä paikoitellen erittäin haastavienkin asiakkaiden parissa tehtävästä työstä ja kuinka Puhe-Judoa voidaan näissä tilanteissa hyödyntää. Koulutukset on koettu hyödyllisiksi ja koulutuspalaute on ollut järjestäen hyvää tai kiitettävää. Osallistujat ovat kokeneet koulutukset käytännönläheisiksi, […]