ASIANTUNTIJA TERO ÅLANDERIN ERITTÄIN HYVÄ ARTIKKELI ”MUUTOKSEN MYLLYTYKSESTÄ” OPETTAJA LEHTEEN SEKÄ OPETTAJA.FI SIVUSTOLLE

MUUTOS MYLLYTTÄÄ MIELET

Työelämän muutokset tuntuvat monista uhkaavilta. Työyhteisökouluttaja Tero Ålanderin mielestä uhan kokemuksen vastavoimat ovat rehellisyys, arvostus ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin.

Muutosta, muutosta, muutosta.

Uudet opsit, uudet oppimisen tavat, uudet laitteet, uudet tietojärjestelmät. Kun uusi lopulta opitaan, se onkin jo vanha, ja uusi alkaa alusta.

Muutoksella tähdätään kohti hyvää ja parempaa. Tulos on usein päinvastainen: muutosmyllyssä moni uupuu.

Mitä siis tehdä?

LUE LOISTAVA ARTIKKELI JA HAASTATTELU TÄÄLTÄ!