8.2.2022 Työyhteisön hyvinvointi – Hyvinvointia – vai pahoinvointia?

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN: https://www.riveria.fi/tyoelamalle/taydennyskoulutus/tyoyhteison-hyvinvointi-hyvinvointia-vai-pahoinvointia-kesayliopisto/

Työyhteisön hyvinvointi – Hyvinvointia – vai pahoinvointia?

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan työyhteisön sellaiset ilmiöt ja tapahtumat, jotka lisäävät pahoinvointia. Meillä jokaisella on tässä kriittisen tärkeässä tehtävässä avainhenkilön rooli – on oltava aktiivinen ja aloitteellinen, ja otettava vastuuta arjessa. Lisäksi opimme arvioimaan työyhteisön hyvinvoinnin tasoa, käynnistämään korjaavia toimenpiteitä sekä toimillamme tukemaan nousujohteista kehitystä.

Kenen vastuulla on työyhteisön hyvinvointi ja miten tunnistamme pahoinvoinnin? Mikä on tilapäistä pahoinvointia ja mistä se voi johtua? Onko meillä hyvinvoinnin johtaminen oikeasti pahoinvoinnin kanssa painimista? Joissain organisaatioissa on hyvinvointia mittaavissa kyselyissä kerrottu organisaatiossa esiintyvän jopa henkistä väkivaltaa tyytyväisyyskeskiarvon ollessa 3,95 asteikolla 1–5. Tilanne voi olla keskiarvona esitettynä parempi, kuin edellisten vuosien mittaustulokset. Mitä tästä voisi tai pitäisi päätellä?

Koulutuksen keskeiset teemat

Hyvinvointia vai pahoinvointia – mistä pahoinvointi kumpuaa ja mitä meidän siitä pitäisi tietää?
Mitä työhyvinvointi on ja kuka siitä on vastuussa – työhyvinvoinnin kokonaisuudet ja osa-alueet
Mitä eroa on työkyvyllä ja työhyvinvoinnilla – millaisia voimavaroja työyhteisö tarvitsee?
Suorituksen johtaminen osana hyvinvoinnin johtamista – millaisilla toimilla voidaan lähentää organisaation ”sähläystä”?
Hyvinvoinnin johtamisen tunnuslukujärjestelmä – operatiiviset mittarit ja työsuhdekokemus
Mitä eroa on fyysisellä hyvinvoinnilla ja mielen hyvinvoinnilla – voidaanko molempia johtaa vaikuttavasti osana organisaation johtamisjärjestelmää?
Johdammeko hyvinvointia tunteella vai tiedolla – kumpaa tarvitsemme, vai tarvitsemmeko molempia?
Ammatillinen empatia – tulevaisuuden kova työelämän taito vaikuttamisen väylänä ja johtamisen kulmakivenä
Case-esimerkkejä elävästä elämästä

Kouluttaja

Asiantuntija ja kouluttaja, resilienssi- ja tunneälyvalmentaja Tero Ålander on toiminut monipuolisissa tehtävissä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä eri toimialojen organisaatioissa. Tekemisen painopisteet ovat olleet henkilöstö-, asiakastyytyväisuuden kehittämien sekä omistajatyytyväisyyden varmistaminen.

Osaamiseen kuuluvat maltillisen konfliktinhallinnan menetelmät sekä työpaikan sisäisten haastavien viestintä- ja vuorovaikutustilanteiden hallinta, joista käytännön kokemusta on kertynyt kolmelta vuosikymmeneltä.

Terolla on kattava kokemus laatuasiantuntijan ja toiminnankehittäjän tehtävistä sekä opetustehtävistä mm. ammattikorkeakoulussa ja oppilaitoksissa. Käytännön kokemus yhdistettynä positiiviseen ja asiakaspalveluhenkiseen otteeseen luovat pohjan monipuolisille, innostaville ja käytännönläheisille koulutuksille.

”Erittäin selkeä ja hyvä koulutus. Tarpeeksi taukoja ja toimivaa vuorovaikutusta osallistujien kanssa”
”Kiitos erittäin hyvin toteutetusta koulutuksesta, selkeästä ulosannista ja tilanteiden avaamisesta omien esimerkkien kautta”
”Selvästi oman asiansa asiantuntija. Selkeäsanainen kouluttaja, eikä lainkaan puuduttava esitystapa”
”Hyvä ja mielenkiintoinen koulutus, ei tuntunut pitkäveteiseltä tms. Kouluttajalla hyvä ja realistinen ote asioihin. Kiitos :)”