8.10.2021 POIKKEUSTILAN AIHEUTTAMA TURBULENSSI HALLINTAAN VUOROVAIKUTUS- JA TYÖYHTEISÖTAIDOILLA

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET: https://opistopalvelut.fi/valkeakoski/course.php?l=fi&t=12580

Työyhteisöissä esiintyy nyt normaalia enemmän tunnepitoista käytöstä, jonka tunnistamiseen, kohtaamiseen, käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn olisi hyvä olla selkeät toimintamallit.

Miten me reagoimme poikkeuksellisissa tilanteissa – Poikkeuksellisina aikoina oman elämän kontrollin tarve korostuu ja tarve saada tietoa ja selkeyttä nousee päivittäisessä toimissa tärkeäksi.
SCARF-malli
Miten auttaa yksilöä kriisin jälkeen
Moni kokee tilanteen väsyttävänä, energiaa vievänä tilanteena ja kaivattu lepo voi jäädä vähäiseksi.
Mitä voimme oppia muista pitkistä kriiseistä ja niissä olleilta ihmisiltä
Voimaannuttavaa vai vastuutonta työkäytöstä?
24h sääntö puheeksiottamiseen
Psyykkinen itsesäätely eli oman mielekkyyden ylläpitäminen hankalissakin tilanteissa
Puheeksi ottamisen ABC, periaatteet ja malleja hankalien asioiden puheeksi ottamiseksi työpaikalla
FAA:n viisiportainen viestintämalli
Miten pidetään yhdessä huolta työyhteisön vuorovaikutuksesta?
Ohjeita oman jaksamisen ylläpitämiseen