4.11.2020 PUHE-JUDO™ – TUNNEPITOISTEN JA HAASTAVIEN ASIAKKAIDEN HALLINTA

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

Koulutus on muutettu toteutettavaksi verkkokoulutuksena.

Haastaviin asiakkaisiin voi kuulua hyvin laaja-alainen kirjo ihmisiä – yhdistävä tekijä on tunnetilan ryöpsähdys. Tämänkaltaiset tilanteet saadaan kaikkein tehokkaimmin hallintaan oikeanlaisella vuorovaikutuksella ja palvelulla, sekä rauhoittamalla tilanne tai vastapuoli omalla viestinnällä, asenteella, empatialla ja valinnoilla. Mitä aikaisemmin henkilökunta osaa reagoida vastapuolen muuttuneeseen tunnetilaan, sen suuremmalla todennäköisyydellä tilanteet saadaan hallintaan. Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien tilanne- ja menetelmäsidonnaisia viestintätaitoja.

Tavoite

– Kehittää osallistujien tilanne- ja menetelmäsidonnaisia viestintätaitoja, täten vaikuttaa ongelmanratkaisutaitoihin haastavien vuorovaikutus- ja palvelutilanteiden osalta
– Antaa osallistujille hyvät valmiudet hoitaa hallitusti, rauhallisesti ja ammattimaisesti haastavia kohtaamis- ja palvelutilanteita
– Antaa selkeä kuva osallistujille tilanteista jotka ovat ratkaistavissa vuorovaikutuksen sekä palvelun kautta sekä vastavuoroisesti tilanteista joissa näiden avulla ei voida tilannetta enää ratkaista

Hankala asiakas? Selätä hänet judolla >>