30.11.2020 TYÖPAIKAN HAASTAVAT SISÄISET VUOROVAIKUTUSTILANTEET

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

Vuosi 2020 on pandemian tuomien erilaisten haasteiden sekä muutoksen johdosta hyvin poikkeuksellinen myös organisaatioille sekä ammattilaisille. Olemme voineet lukea mediasta miten ilmapiiri työpaikoilla on kiristynyt, puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet ja sähköinen viestintä asiakkaiden suunnalta muuttunut osittain jopa avoimen vihamieliseksi – monet kamppailevat oman jaksamisensa kanssa niin arjessa kuin työssään. Poikkeustilanne heijastuu organisaatioiden toimintaan ja ammattilaisten toimenkuviin monin tavoin.

Organisaatioiden esimiehet, HR-ammattilaiset, johtajat ja työterveys ovat työpaikan sisäisten haasteiden edessä kun omat työntekijät kuormittuvat ja koronatilanne luo omat huolensa lomautusten, YT-neuvotteluiden sekä mahdollisten irtisanomisten merkeissä. Poikkeustilanteen aiheuttama turbulenssi heijastuu siten myös työpaikkojen sisäiseen vuorovaikutukseen ja työyhteisöissä esiintyy nyt normaalia enemmän tunnepitoista käytöstä, jonka tunnistamiseen, kohtaamiseen, käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn olisi hyvä olla selkeät toimintamallit.

Käytännönläheisen koulutuksen aikana opitaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä organisaation sisäisten haastavien vuorovaikutustilanteiden ja vastuuttoman työkäyttäytymisen hallintaan sekä ennaltaehkäisyyn liittyen. Koulutuksella ennaltaehkäistään isompia ristiriitoja, ongelmatilanteita sekä vastuutonta työkäyttäytymistä. Iltapäivän opeilla myös parannetaan ammattilaisen vuorovaikutustaitoja ristiriitatilanteissa ja annetaan selkeät toimintamallit rakentavan palautteen antamiseen sekä puuttumiseen ei toivottuun käytökseen työpaikalla.

Saatavana myös striiminä.