26.1.2021 KOHTI TOIMIVAMPAA TYÖYHTEISÖÄ

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

Ensimmäisessä osassa syvennytään työhyvinvoinnin ja työpahoinvoinnin määritelmiin sekä näihin vaikuttaviin tekijöihin. Päivän aikana osallistujille hahmottuu myös työhyvinvoinnin juridisen viitekehyksen kokonaisuus. Keskitymme myös tarkastelemaan työyhteisössä toimivien erilaisten ammattilaisten roolia toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää työyhteisötaitoja ja tätä kautta ennakoida isompien ongelmien syntymistä.

Aamupäivä klo 9.00-12.00: Minna Salli, Senior Advisor, HR Legal Services Oy

Työhyvinvoinnin määritelmä, ulottuvuudet sekä työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
Työhyvinvoinnin juridinen viitekehys ja kokonaisuus
Työnantajan ja työntekijät yleiset oikeudet sekä velvollisuudet työhyvinvointiin liittyen
Työnantajan työturvallisuuslain mukaiset velvoitteet (mm. perehdyttäminen, kuormittumiseen sekä häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen)
Työnantajan velvoitteet työntekijän alentuneen työkyvyn perusteella ja työsuhteen päättäminen tällä perusteella

Iltapäivä klo 13.00-16.00: Tero Ålander, Vanhempi asiantuntija, Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy

Toimintaympäristömme muuttuu, muutummeko me mukana. Koulutus keskittyy tarkastelemaan työyhteisössä toimivien ammattilaisten roolia toimivan ja hyvinvoivan kulttuurin luomisessa. Koulutuksella pyritään kehittämään ammattilaisen työyhteisötaitoja ja ennakoimaan isompien ongelmien syntymistä.

Mistä muutos tulee, ja miksi muutos voi olla vaikeaa?
Muutokseen liittyvä ylikuormitus ja muutosylikuormituksen oireet
Työhyvinvoinnin, laadun ja tuottavuuden varmistamisen haasteet
Työkäyttäytymisen 5 tasoa
Vastuuton työkäyttäytyminen ja osapuolten roolit
Ratkaisukeskeisyys haastavissa vuorovaikutustilanteissa – hyvinvoivan ja joustavan työyhteisön vuorovaikutus
Psykologinen turvallisuus työyhteisössä

VALMENTAJAT

Tero Ålander, vastuukouluttaja

Terolla on käytännön kokemusta muutoksesta ja muutoksen hallinnasta jo kolmelta vuosikymmeneltä erilaisissa kotimaisissa sekä kansainvälisissä eri toimialojen organisaatioissa. Työtehtävät ovat olleet joko uuden toiminnan pystyttämistä tai ole- massa olevan kunnostamista. Yhteinen tekijä kaikissa tehtävissä on ollut laaja-alainen ymmärrys muutoksenhallinnan osa- alueista niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin johtamisessa. Teron näkemyksen mukaan kaiken keskiössä on ihminen, joka on organisaationsa avainhenkilö onnistumisen varmistamisessa, ja jonka toimintakyvyn ylläpitäminen kaikissa olosuhteissa on keskeisin haaste.
Tero on akreditoitu Resilienssi- ja tunneälyvalmentaja, myynnin ja johtamisen verkostokonsultti, yrittäjä ja kokenut palvelulii- ketoiminnan johtaja. Teron osaamisalueeseen kuuluvat myös maltillisen konfliktinhallinnan menetelmät sekä työpaikkojen sisäisten haastavien viestintä- ja vuorovaikutustilanteiden hallinta. Teron laaja-alainen näkemys ja käytännön kokemus yhdis- tettynä positiiviseen ja asiakaspalveluhenkiseen otteeseen toiminnan kehittämisessä luovat pohjan hauskoille, monipuolisille, innostaville ja käytännönläheisille koulutuksille ja valmennuksille.

Minna Salli, Senior Advisor

Minnalla on pitkä kokemus valmentamisesta ja työsuhdejuridiikkaan liittyvien asioiden hoitamisesta. Minna on erityisen kiin- nostunut työhyvinvoinnin kokonaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja syventääkin osaamistaan näistä aiheista Tampereen yli- opistossa.
Minna toimii erittäin ratkaisukeskeisesti ja käytännönläheisesti. Minna vahvuus on kokonaisuuksien hahmottaminen ja vai- keidenkin asioiden perusteleminen ymmärrettävästi. Minnan periaatteena on asioiden hoitaminen inhimillisesti ja muita arvostavasti.