25.10.2021 VAINOAMISTA VAI KUNNIAN LOUKKAUSTA? KATSAUS VAINOAMISEEN JA SEN LÄHIMAASTOSSA OLEVIIN RIKOKSIIN

Vainoamista vai kunnian loukkausta? Katsaus vainoamiseen ja sen lähimaastossa oleviin rikoksiin.
Hans Kivimäki
25.10.2021 (ma) 14:00 – 16:00

Kurssille osallistumisesta saa todistuksen.

Yksittäisen webinaarin hinta: 200,00 € + alv 24%

Koko luentosarja yhteishintaan: 1500,00 € + alv 24%

Ilmoittautuminen webinaariin: https://fi.surveymonkey.com/r/QF9ZBGW

Mistä asiassa on kysymys juridisesti; miten eri lait nivoutuvat yhteen. Säännösten mitä, missä ja milloin (Esim. seuraavat juridiset asiat: Vainoaminen, laiton uhkaus, kotirauhan rikkominen, pakottaminen, salakuuntelu, salakatselu tai pahoinpitelyn eri tekomuodot; huom! myös sairauden aiheuttaminen henkisellä väkivallalla voi täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön.Unohtamatta kunnianloukkausta, viestintärauhan rikkomista tai yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämistä.
• Tavallisimmat häirintätilanteissa esille nousevat rikosnimikkeet
• Vainoaminen on edelleen tuntematon, uusi (2014) ja huonosti Suomessa tunnettu käsite.
• Henkinen väkivalta voi täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön
• Mitä eroa on asianomistajarikoksella ja ns. virallisen syytteen alaisella rikoksella puhutun aiheen sisällä?

Hans Kivimäki on juristi, joka on syvällisesti perehtynyt aiheeseen useiden oikeiden tapausten myötä. Näissä tapauksissa hänen päämiehensä ovat olleet asianosaisina vainoamistapauksissa. Hans Kivimäellä on myös pitkä historia kouluttajana. Hans on luennoinut mm. lukuisissa oikeudellisissa asiantuntijaseminaareissa ja kerännyt kiitosta substanssiosaamisen yhdistämisestä ihmisläheiseen koulutustapaan. Luennoitsijana Hans on innostava ja helposti lähestyttävä luennoitsija, jonka seminaareissa ihmiset viihtyvät – vaikka aiheet ovatkin haastavia.