18.12.2020 TYÖYHTEISÖN HAASTAVIEN VUOROVAIKUTUSTILANTEIDEN AMMATTIMAINEN HALLINTA JA PUHEEKSIOTTAMINEN

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

klo 09.00 – 12.00 Työyhteisön haastavien vuorovaikutustilanteiden ammattimainen hallinta ja puheeksiottaminen – saatavana striiminä sekä lähitoteutuksena.

Organisaatioiden esimiehet, HR-ammattilaiset, johtajat ja työterveys ovat työpaikan sisäisten haasteiden edessä kun omat työntekijät kuormittuvat ja kevään tilanne luo omat huolensa lomautusten, YT-neuvotteluiden sekä mahdollisten irtisanomisten merkeissä. Poikkeustilan aiheuttama turbulenssi heijastuu siten myös työpaikkojen sisäiseen vuorovaikutukseen ja työyhteisöissä esiintyy nyt normaalia enemmän tunnepitoista käytöstä, jonka tunnistamiseen, kohtaamiseen, käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn olisi hyvä olla selkeät toimintamallit.

Kaikissa vuorovaikutustilanteissa voi syntyä joskus häiriöitä, väärinymmärryksiä sekä kitkaa. Organisaation sisäiset vuorovaikutustilanteet eivät tee tässä poikkeusta ja pitkään jatkuneet erimielisyydet sekä ristiriidat ovat yleensä jopa haastavampia ratkottavia kuin asiakkaiden kanssa syntyvät haastavat tilanteet.

Käytännönläheisen koulutuksena aikana opitaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä organisaation sisäisten haastavien vuorovaikutustilanteiden ja vastuuttoman työkäyttäytymisen hallintaan sekä ennaltaehkäisyyn liittyen. Koulutuksella ennaltaehkäistään isompia ristiriitoja, ongelmatilanteita sekä vastuutonta työkäyttäytymistä.

– Kaikki on viestintää
– Työyhteisötaidot velvoittavat työntekijöitä ja esimiehiä
– Voimaannuttavaa vai vastuutonta työkäytöstä?
– 24h sääntö puheeksiottamiseen
– Erilaiset konfliktityypit työpaikoilla
– Psyykkinen itsesäätely eli oman mielekkyyden ylläpitäminen hankalissakin tilanteissa
– Muutos- ja kriisitilanteiden vaikutus yksilön jaksamiseen, SCARF-malli
– Ongelmien puheeksiottaminen
– FAA:n viisiportainen viestintämalli

– Koulutuksessä käytetään lukuisia tapausesimerkkejä