18.12.2020 PUHE-JUDO™ HAASTAVIEN JA TUNNEPITOISTEN KOHTAAMISTILANTEIDEN HALLINTA

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

klo 13.00 – 16.00 Puhe-Judo™ haastavien ja tunnepitoisten kohtaamistilanteiden hallinta – saatavana striiminä sekä lähitoteutuksena.

Syksyn aikana olemme kaikki olleet kovien työpaineiden keskellä ja joudumme välillä tahtomattakin kohtaamaan muiden huolia ja pelkoja. Ammattilaisilla olisikin hyvä olla ymmärrys sekä käytännönläheiset työkalut miten tunnepitoisia ja haastavia kohtaamistilanteita saadaan tehokkaammin hallintaan – työpaikoilla sekä asiakkaita kohdattaessa.

Onnistunut kohtaaminen haastavissa ja tunnepitoisissa tilanteissa edellyttää erityistä herkkyyttä ja vuorovaikutusosaamista – rautaisen palveluasenteen lisäksi.

PUHE-JUDON PERUSTEET

– Mistä tekijöistä asiakkaan pettymys tai haastava käytös voi johtua sekä voiko tekijöihin vaikuttaa
– Tunnepitoisten tilanteiden ja ihmisten kohtaaminen ammattimaisesti
– Miten ammattilainen valmistautuu haasteellisiin viestintätilanteisiin
– Assertiivisuuden eli oikeanlaisen ja jämäkkyyden merkitys viestinnän onnistumisessa
– Miten asetetaan ammattimaisesti asiakkaan käytökselle tai vaatimuksille rajat
– Kuuntelu ja kohtelu – yksinkertaisilla keinoilla kohti onnistunutta viestintää
– Ensivaikutelman ja ennakkoasenteiden vaikutus tilanteen hallintaan
– Kehonkielen taikaa, mitä ovat rauhoittavat eleet?
– Draaman kaari: aloitus, rauhoittelu, ratkaisun etsiminen ja tilanteen tyylikäs päättäminen
– Jokaiselle jotakin: Puhe-Judon™ helposti muistettavat peruslauseet, tekniikat ja askelkuviot.
– Miten säilyttää työvire henkisesti raskaan palvelutilanteen jälkeen?