17.4.2023 HAASTAVAT VUOROVAIKUTUSTILANTEET JA PUHEEKSIOTTAMINEN

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN: https://www.riveria.fi/tyoelamalle/taydennyskoulutus/haastavat-vuorovaikutustilanteet-ja-puheeksiottaminen-kesayliopisto/

Aika ja paikka 17.4.2023 klo 13–16, verkkokoulutus

Kouluttaja Tunneälyvalmentaja, puhe-judon™ kouluttaja Tero Ålander

Hinta 115 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 02.03.2023

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on oppia käytännönläheisiä työkaluja ja toimintamalleja jännitteisiin kohtaamisiin työyhteisön jäsenten kesken sekä keskittyä työyhteisön sisäisten viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen erilaisissa ristiriitatilanteissa. Lisäksi opitaan keskeiset asiat palautteen antamisesta ja käsittelystä sekä puuttumisesta ei toivottuun käytökseen työpaikalla – toimintamallit pitävät sisällään käytännön esimerkkejä elävästä elämästä.

Hyvin toimiva työyhteisö toimii vastuullisesti, yhdessä ja me-hengessä, ja tämä näkyy myös positiivisina vaikutuksina asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien suuntaan arjen kohtaamisissa. Kokemuksemme työsuhteesta rakentuu ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja sisältää samoja elementtejä, kuin asiakassuhteessakin syntyvä kokemus. Avainasemassa on ihmisten välinen viestintä ja toimintamallit silloinkin, kun arjessa syntyy jännitteitä tai vaikkapa muutos myllyttää mieliämme.

Koulutuksen tarkempaa sisältöä

• Haastavat viestijät työyhteisöissä – mikä tekee tilanteista osapuolille haastavan?
• Miksi viestintä niin monesti epäonnistuu – esimerkkejä ja havaintoja jännitteisistä viestintätilanteista viestinnän eri kanavissa ja foorumeissa
• Kuuntelu ja kohtelu – yksinkertaisilla keinoilla kohti onnistunutta viestintää
• Esihenkilötyöskentelyn merkitys – esihenkilön roolit työyhteisön viestinnässä ja viestijänä
Häiriökäytöstä vai häiritsevää käytöstä – työkäyttäytymisen tasot työyhteisöissä
• Esimerkkejä elävästä elämästä – onko käytös työpaikalla oma valinta?
• Miten haastavan käytöksen vaikutuspiirissä olevat yleensä reagoivat?
• Haastavan, epäasiallisen tai vastuuttoman käytöksen vaikutukset työyhteisössä
Mistä menestyvät tiimit ovat rakennettu – Case -esimerkki Google
• Mitä meidän pitäisi työpaikoilla tietää psykologisesta turvallisuudesta?
• Millaista on hyvinvoivan ja joustavan työyhteisön vuorovaikutus?
• Pelinsääntöjä työpaikan jännitteisiin viestintätilanteisiin – esimerkkejä elävästä elämästä
Miksi kriittisen palautteen vastaanottaminen ja käsitteleminen voi olla vaikeaa?
• Vaikeiden viestintätilanteiden toimintamallit – puheeksi ottaminen ja puuttuminen
• TKI-konfliktinhallintamalli – millaisilla keinoilla ja taktiikoilla voidaan puuttua työpaikoilla ”negatiiviseen kierteeseen”?
• Tunnista, reagoi, ratkaise ja ennaltaehkäise – mitä minä voin tehdä varmistaakseni osaltani positiivisen kierteen?

Kouluttaja

Asiantuntija ja kouluttaja, resilienssi- ja tunneälyvalmentaja Tero Ålander on toiminut monipuolisissa tehtävissä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä eri toimialojen organisaatioissa. Tekemisen painopisteet ovat olleet henkilöstö-, asiakastyytyväisuuden kehittämien sekä omistajatyytyväisyyden varmistaminen.

Osaamiseen kuuluvat maltillisen konfliktinhallinnan menetelmät sekä työpaikan sisäisten haastavien viestintä- ja vuorovaikutustilanteiden hallinta, joista käytännön kokemusta on kertynyt kolmelta vuosikymmeneltä.

Terolla on kattava kokemus laatuasiantuntijan ja toiminnankehittäjän tehtävistä sekä opetustehtävistä mm. ammattikorkeakoulussa ja oppilaitoksissa. Käytännön kokemus yhdistettynä positiiviseen ja asiakaspalveluhenkiseen otteeseen luovat pohjan monipuolisille, innostaville ja käytännönläheisille koulutuksille.