17.11.2022 VUOROVAIKUTUSTAIDOILLA KOHTI TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTIA

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN: https://www.riveria.fi/tyoelamalle/taydennyskoulutus/vuorovaikutustaidoilla-kohti-tyoyhteison-hyvinvointia-kesayliopisto/

Vuorovaikutustaidoilla kohti työyhteisön hyvinvointia

Aika ja paikka 17.11.2022 klo 8.30–11.30, verkkokoulutus

Kouluttaja Asiantuntija, puhe-judon™ kouluttaja Tero Ålander

Hinta 95 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 02.11.2022

Sisältö

Työyhteisöissä esiintyy nyt normaalia enemmän tunnepitoista käytöstä, jonka tunnistamiseen, kohtaamiseen, käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn olisi hyvä olla selkeät toimintamallit. Koulutuksessa syvennytään toimivan viestintä- ja vuorovaikutuskulttuurin tärkeimpiin kulmakiviin.

Miten pidetään yhdessä huolta työyhteisön vuorovaikutuksesta?
Millaisia ovat hyvän vuorovaikutuksen onnistumisen avaintekijät?
Mitä periaatteita ja malleja noudattamalla hankalien asioiden puheeksi ottaminen työpaikalla helpottuu?

// Koulutuksen tarkempi sisältö

Kaikki on viestintää
Voimaannuttavaa vai vastuutonta työkäytöstä?
24h sääntö puheeksiottamiseen
Psyykkinen itsesäätely eli oman mielekkyyden ylläpitäminen hankalissakin tilanteissa
SCARF-malli
Puheeksi ottamisen ABC, periaatteet ja malleja hankalien asioiden puheeksi ottamiseksi työpaikalla
FAA:n viisiportainen viestintämalli
Millaista on hyvä vuorovaikutus – onnistumisen avaintekijöitä?
Miten pidetään yhdessä huolta työyhteisön vuorovaikutuksesta?
Arjen onnistumisia ja pieniä palveluksia – antajia vai ottajia?

// Kouluttaja

Asiantuntija ja kouluttaja, resilienssi- ja tunneälyvalmentaja Tero Ålander on toiminut monipuolisissa tehtävissä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä eri toimialojen organisaatioissa. Tekemisen painopisteet ovat olleet henkilöstö-, asiakastyytyväisuuden kehittämien sekä omistajatyytyväisyyden varmistaminen.

Osaamiseen kuuluvat maltillisen konfliktinhallinnan menetelmät sekä työpaikan sisäisten haastavien viestintä- ja vuorovaikutustilanteiden hallinta, joista käytännön kokemusta on kertynyt kolmelta vuosikymmeneltä.

Terolla on kattava kokemus laatuasiantuntijan ja toiminnankehittäjän tehtävistä sekä opetustehtävistä mm. ammattikorkeakoulussa ja oppilaitoksissa. Käytännön kokemus yhdistettynä positiiviseen ja asiakaspalveluhenkiseen otteeseen luovat pohjan monipuolisille, innostaville ja käytännönläheisille koulutuksille.

Palautteita Teron aiemmista koulutuksista:

”Erittäin selkeä ja hyvä koulutus. Tarpeeksi taukoja ja toimivaa vuorovaikutusta osallistujien kanssa”

”Kiitos erittäin hyvin toteutetusta koulutuksesta, selkeästä ulosannista ja tilanteiden avaamisesta omien esimerkkien kautta”

”Selvästi oman asiansa asiantuntija. Selkeäsanainen kouluttaja, eikä lainkaan puuduttava esitystapa”

”Hyvä ja mielenkiintoinen koulutus, ei tuntunut pitkäveteiseltä tms. Kouluttajalla hyvä ja realistinen ote asioihin. Kiitos :)”