16.3.2021 TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖN VUOROVAIKUTUS – ETÄKOULUTUS

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

”Meitä on moneen junaan” – kuuluu vanha sanonta. Ammattilaisten tavoissa viestiä ja ottaa palautetta vastaan on isojakin eroja, ja pieleen menneet viestintätilanteet voivat aiheuttaa ajan kuluessa isojakin solmuja organisaation sisälle. Kolman- nessa osassa pureudumme valmentavaan johtamiseen ja muutostilanteisen johtamiseen onnistuneesti. Päivän tavoitteena on vahvistaa työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ristiriitatilanteissa ja kehittää rakentavan palautteen antamista ja puuttumista ei toivottuun käyttäytymiseen.

Aamupäivä klo 9-12, Jenni Pitkänen, HR & Mental Coach, HR Legal Services Oy

• Valmentava johtamistapa työhyvinvoinnin taustalla
• Turvallisuudentunnetta ja organisaation muutoskykyä tukeva muutosjohtaminen
• Työpaikan sisäisenä hyvinvointiasiantuntijana toimiminen

Iltapäivä klo 13.00 – 16.00 Totti Karpela, Pääkouluttaja, Organisaation sisäiset haastavat vuorovaikutustilanteet, Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy

Koulutuksen tavoitteena on rakentaa yhdessä osallistujien kanssa uusia ratkaisukeskeisiä menetelmiä organisaation sisäisten haastavien vuorovaikutustilanteiden hallintaan. Koulutuksella kehitetään työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ristirii- tatilanteissa ja rakentavaa palautteen antamista sekä puuttumista ei toivottuun käytökseen työpaikalla.

• Erilaiset häiriöt viestinnässä; mistä ne johtuvat ja miksi ne olisivat hyvä tiedostaa?
• Esimiehen ja/tai työntekijän roolit työpaikan terveen ja toimivan viestintäkulttuurin edistäjänä
• Persoonallisuuspiirteiden vaikutus vuorovaikutukseen
• Miksi toinen ihminen on hankala – viestintä tuntuu hankalalta?
• Epäasiallisen käytöksen mahdolliset seuraukset silloin, kun ongelmiin ei puututa ajoissa?
• Miksi palautteen tai sen vastaanotto on niin hankalaa
• Auktoriteetti, logiikka, empatia – miten voimme vaikuttaa ihmisen mieleen
• Assertiivisuuden eli oikeanlaisen ja jämäkkyyden merkitys viestinnässä
• Kuuntelu ja kohtelu – yksinkertaisilla keinoilla kohti onnistuneempaa viestintää
• Puheeksi ottaminen ja viiden askeleen malli ongelmien ennaltaehkäisyyn

VALMENTAJAT

Jenni Pitkänen, HR & Mental Coach

Jenni on kokenut HR-ammattilainen, joka on kiinnostunut erityisesti johtamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Val- mentajana hänelle on tärkeää luoda edellytykset laadukkaalle ja innostavalle oppimisprosessille.
Jennillä on pitkä ja laaja kokemus monipuolisista HR-kokonaisuuksista, myös kriisitilanteista. Hän tekee työtä kokonaisvaltai- sella otteella huomioiden sekä toiminnan lähtökohdat että henkilöstön tyytyväisyyden. Jenni on empaattinen ja helposti lähestyttävä, mutta saman aikaisesti jämäkkä ja tehokas asioiden edistäjä. Jennin toimintaa ohjaavia arvoja ovat positiivinen ratkaisukeskeisyys, tuloksellisuus, luottamuksen ilmapiiri ja avoimuus.
Jennin erityisosaamiseen kuuluvat lisäksi muutosjohtaminen sekä osaamisen ja motivaation kehittäminen. Jenni on myös sertifioitu joogaopettaja, joten hänellä on osaamista myös keho-mieliyhteyden harjoittamisesta sekä erilaisista meditaatio- ja keskittymistekniikoista.

Totti Karpela, pääkouluttaja

Nykyisin lähes jokaisella mantereelle vuosittain kouluttava Totti on ehtinyt kerätä kokemuksia laaja-alaisesti eri teollisuuden alojen sekä asiantuntija- ja palvelualojen edustajien kouluttamisesta ja konsultoinnista.
Totti toimii Mielenrauhan pääkouluttajana ja -konsulttina sekä projektiluontoisesti erilaisissa kansainvälisissä asiantuntijateh- tävissä mm. Euroopan neuvoston ja ETYJ:n palveluksessa. Totti toimii kansainvälisen väkivallantorjuntaan erikoistuneiden ammattilaisten yhdistyksen (AETAP) hallituksessa ja asiantuntijajäsenenä. Lisäksi hän on Hong Kongissa pääkonttoriaan pitä- vän Peace of Mind ltd:n konsultti ja omistaja. Totilla on myös pitkä kokemus esimiesten ja johtoryhmien valmentamisesta työpaikan sisäisten konflikti- ja viestintälanteiden sekä toimintamallien kehittämiseksi.
Totin koulutusten vaikuttavuus perustuu hänen käytännönläheiseen, energiseen ja organisaatioiden sekä osallistujien erityis- toiveet huomioivaan tapaan kouluttaa – keskustelun ja vuorovaikutuksen tärkeyttä unohtamatta.