17.5.2021 PAHOINVOINNIN HINTA – HYVINVOINTIA TUKEVAT RAKENTEET – ETÄKOULUTUS

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

Aamupäivä klo 9 – 12.00 Tero Ålander, Vanhempi asiantuntija, Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy

Tunnepitoiset palvelutilanteet, organisaation muutokset, toiminnan tehostaminen ja työyhteisön sisäiset ongelmat lisäävät kaikki ammattilaisen kokemaa kuormitusta sekä heikentävät palautumista. Pitkään jatkuessa ongelmat alkavat näkymään lisääntyneinä sairaspoissaoloina, tehottomuutena ja pahimmillaan työntekijöiden irtisanoutumisina. Koulutus keskittyy edellä mainittujen ongelmien aiheuttamien kustannusten ymmärtämiseen, hallintaan sekä keinoihin, joilla voidaan saavuttaa pit- kässä juoksussa myös kustannussäästöjä.
• Työelämän laadun hinta – panokset ja tuotokset
• Tunnuslukuja ja niiden tulkintaa käyttäjien suuntaisesti
• Strateginen, toiminnallinen ja päivätaso
• Pääluvut, kokonaisluvut ja osaluvut
• Keskiarvolla mittaamisesta tunnuslukujärjestelmäksi
• ”Lakisääteisiä sivukuluja”, voinko vaikutta, ja miten vaikutan
• Kilpailukyky ja kilpailuetutekijöitä tunnusluvuilla todennettuina
• Kohderyhmänä johto, esimiehet, HR, työhyvinvoinnin ja työsuojelun asiantuntijat

Iltapäivällä keskitytään työyhteisön erilaisten pitkittyneiden ongelmien ja haasteiden aiheuttamien kustannusten ymmärtä- miseen, ennakointiin ja hallintaan. Päivän aikana osallistujat saavat erilaisia keinoja, joilla voi vaikuttaa monella tavalla organi- saation menestykseen. Keskitymme myös strategiseen työhyvinvoinnin johtamiseen sekä työhyvinvointia tukeviin prosessei- hin, kuten sairauspoissaolojen hallintaan ja varhaisen tuen malliin.

Iltapäivä klo 13-16, Jenni Pitkänen, HR & Mental Coach, HR Legal Services Oy

• Strateginen työhyvinvoinnin kehittäminen
• Vaikuttava ja ennakoiva sairauspoissaolojen hallinta
• Varhaisen tuen mallin aktiivinen hyödyntäminen
• Kokonaisvaltaisen hyvinvointiprosessin rakentaminen

VALMENTAJAT

Tero Ålander, vastuukouluttaja

Terolla on käytännön kokemusta muutoksesta ja muutoksen hallinnasta jo kolmelta vuosikymmeneltä erilaisissa kotimaisissa sekä kansainvälisissä eri toimialojen organisaatioissa. Työtehtävät ovat olleet joko uuden toiminnan pystyttämistä tai ole- massa olevan kunnostamista. Yhteinen tekijä kaikissa tehtävissä on ollut laaja-alainen ymmärrys muutoksenhallinnan osa- alueista niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin johtamisessa. Teron näkemyksen mukaan kaiken keskiössä on ihminen, joka on organisaationsa avainhenkilö onnistumisen varmistamisessa, ja jonka toimintakyvyn ylläpitäminen kaikissa olosuhteissa on keskeisin haaste.
Tero on akreditoitu Resilienssi- ja tunneälyvalmentaja, myynnin ja johtamisen verkostokonsultti, yrittäjä ja kokenut palvelulii- ketoiminnan johtaja. Teron osaamisalueeseen kuuluvat myös maltillisen konfliktinhallinnan menetelmät sekä työpaikkojen sisäisten haastavien viestintä- ja vuorovaikutustilanteiden hallinta. Teron laaja-alainen näkemys ja käytännön kokemus yhdis- tettynä positiiviseen ja asiakaspalveluhenkiseen otteeseen toiminnan kehittämisessä luovat pohjan hauskoille, monipuolisille, innostaville ja käytännönläheisille koulutuksille ja valmennuksille.

Jenni Pitkänen, HR & Mental Coach

Jenni on kokenut HR-ammattilainen, joka on kiinnostunut erityisesti johtamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Val- mentajana hänelle on tärkeää luoda edellytykset laadukkaalle ja innostavalle oppimisprosessille.
Jennillä on pitkä ja laaja kokemus monipuolisista HR-kokonaisuuksista, myös kriisitilanteista. Hän tekee työtä kokonaisvaltai- sella otteella huomioiden sekä toiminnan lähtökohdat että henkilöstön tyytyväisyyden. Jenni on empaattinen ja helposti lähestyttävä, mutta saman aikaisesti jämäkkä ja tehokas asioiden edistäjä. Jennin toimintaa ohjaavia arvoja ovat positiivinen ratkaisukeskeisyys, tuloksellisuus, luottamuksen ilmapiiri ja avoimuus.
Jennin erityisosaamiseen kuuluvat lisäksi muutosjohtaminen sekä osaamisen ja motivaation kehittäminen. Jenni on myös sertifioitu joogaopettaja, joten hänellä on osaamista myös keho-mieliyhteyden harjoittamisesta sekä erilaisista meditaatio- ja keskittymistekniikoista.