14.4.2022 TYÖPAIKAN HAASTAVAT SISÄISET VUOROVAIKUTUSTILANTEET

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/totti-karpela-tyopaikan-haastavat-sisaiset-vuorovaikutustilanteet-1442022?variant=41337625116821

Korona-aika on erilaisten haasteiden sekä muutosten johdosta ollut hyvin poikkeuksellinen myös organisaatioille sekä ammattilaisille. Poikkeusaika on heijastunut ja heijastuu myös työpaikkojen sisäiseen vuorovaikutukseen ja työyhteisöissä saattaa esiintyä normaalia enemmän tunnepitoista käytöstä, jonka tunnistamiseen, kohtaamiseen, käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn olisi hyvä olla selkeät toimintamallit.

Käytännönläheisen koulutuksen aikana opitaan ratkaisukeskeisiä menetelmiä organisaation sisäisten haastavien vuorovaikutustilanteiden ja vastuuttoman työkäyttäytymisen hallintaan sekä ennaltaehkäisyyn liittyen.