13.4.2021 TYÖKYKYISENÄ LÄPI ELÄMÄN – ETÄKOULUTUS

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

Sopeutuminen muutokseen ja vallitsevaan tilanteeseen vaatii energiaa ja henkilökohtaista muutoksen hallinnan taitoa. Re- silienssin vahvistaminen on yksi neljännen osan ydintavoite ja keskitymme aiheeseen mm. henkilökohtaisen resilienssiprofii- lin kautta. Ihmisen työkykyisyys vaihtelee läpi työuran. Onkin tärkeää tarkastella ihmistä kokonaisuutena. Tähän kokonaisuu- teen kuuluu myös yksilön jaksaminen yleisesti ja palautuminen työelämässä. Avainasemassa ovat ravinto, liikunta ja henkinen hyvinvointi.

Aamupäivä klo 9-12, Jenni Pitkänen, HR & Mental Coach, HR Legal Services OY

• Työyhteisötaitojen merkitys työelämän murroksessa
• Tunteet työpaikalla
• Palautuminen ja työssäjaksaminen työkyvyn peruskivenä
• Yksilön elämäntavat – ravinto, liikunta, henkinen hyvinvointi – voiko niihin vaikuttaa?

Iltapäivä klo 13.00 – 16.00, Totti Karpela, Pääkouluttaja, Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy

Sopeuttaminen muutokseen vaatii energiaa ja henkilökohtaista muutoksen hallinnan taitoa. Tästä tilanteesta palautumiseen ja pahimmillaan täydellisessä epävarmuudessa selviämiseen tarvitaan sekä yksilön että organisaation resilienssiä.

Resilienssi-valmennus keskittyy muutosmuskeleiden kehittämiseen, jotta erilaiset läpikäydyt tai edessä olevat muutokset eivät aiheuttaisi turhan isoa turbulenssia ja kuormitusta. Resilience Alliancen virallinen resilienssi-koulutus, jossa osallistujat tekevät myös maksulliset testit, testien pohjalta saadaan henkilökohtaiset raportit ja valmennuksessa pureudutaan henkilö- kohtaisen, tiimin ja organisaation resilienssin kehittämiseen kehittämissuunnitelman laatimisen kautta.

• Mistä muutos tulee ja miksi muutos voi olla niin vaikeaa
• Sopeuttamien eli sopeutuminen muutokseen – muutos vaati energiaa
• Muutosylikuormitus ja ylikuormituksen oireet
• Henkilökohtaien resilienssiprofiilit – miten tulkitsen – riskit ja mahdollisuudet
• Henkilökohtaisen resilienssiprofiilin mukainen kehityssuunnitelma

VALMENTAJAT

Jenni Pitkänen, HR & Mental Coach

Jenni on kokenut HR-ammattilainen, joka on kiinnostunut erityisesti johtamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Val- mentajana hänelle on tärkeää luoda edellytykset laadukkaalle ja innostavalle oppimisprosessille.
Jennillä on pitkä ja laaja kokemus monipuolisista HR-kokonaisuuksista, myös kriisitilanteista. Hän tekee työtä kokonaisvaltai- sella otteella huomioiden sekä toiminnan lähtökohdat että henkilöstön tyytyväisyyden. Jenni on empaattinen ja helposti lähestyttävä, mutta saman aikaisesti jämäkkä ja tehokas asioiden edistäjä. Jennin toimintaa ohjaavia arvoja ovat positiivinen ratkaisukeskeisyys, tuloksellisuus, luottamuksen ilmapiiri ja avoimuus.
Jennin erityisosaamiseen kuuluvat lisäksi muutosjohtaminen sekä osaamisen ja motivaation kehittäminen. Jenni on myös sertifioitu joogaopettaja, joten hänellä on osaamista myös keho-mieliyhteyden harjoittamisesta sekä erilaisista meditaatio- ja keskittymistekniikoista.

Totti Karpela, pääkouluttaja

Nykyisin lähes jokaisella mantereelle vuosittain kouluttava Totti on ehtinyt kerätä kokemuksia laaja-alaisesti eri teollisuuden alojen sekä asiantuntija- ja palvelualojen edustajien kouluttamisesta ja konsultoinnista.
Totti toimii Mielenrauhan pääkouluttajana ja -konsulttina sekä projektiluontoisesti erilaisissa kansainvälisissä asiantuntijateh- tävissä mm. Euroopan neuvoston ja ETYJ:n palveluksessa. Totti toimii kansainvälisen väkivallantorjuntaan erikoistuneiden ammattilaisten yhdistyksen (AETAP) hallituksessa ja asiantuntijajäsenenä. Lisäksi hän on Hong Kongissa pääkonttoriaan pitä- vän Peace of Mind ltd:n konsultti ja omistaja. Totilla on myös pitkä kokemus esimiesten ja johtoryhmien valmentamisesta työpaikan sisäisten konflikti- ja viestintälanteiden sekä toimintamallien kehittämiseksi.
Totin koulutusten vaikuttavuus perustuu hänen käytännönläheiseen, energiseen ja organisaatioiden sekä osallistujien erityis- toiveet huomioivaan tapaan kouluttaa – keskustelun ja vuorovaikutuksen tärkeyttä unohtamatta.