13.12.2021 VÄKIVALTARISKIN ARVIOINTI JA UHKA-ANALYYSIT

Väkivaltariskin arviointi ja uhka-analyysit.
Totti Karpela
13.12.2021 (ma) 14:00 – 16:00

Kurssille osallistumisesta saa todistuksen.

Yksittäisen webinaarin hinta: 200,00 € + alv 24%

Koko luentosarja yhteishintaan: 1500,00 € + alv 24%

Ilmoittautuminen webinaariin: https://fi.surveymonkey.com/r/QF9ZBGW

Kokonaisuus esittelee miten uhka-analyysien perusteet ja miten kerätyn tiedon kautta tehty analyysi voidaan jalkauttaa tilanteiden hallintaan. Koulutuksess käydään läpi yleisimmät uhka-analyysityökalut joita käytetään länsimaissa. Samalla perehdytään tyypillisimpiin kohdennetun väkivallan riskiä korostaviin osa-alueisiin kuin myös riskiä pienentäviin tekijöihin. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan myös uhrin riskejä korostavat elementit.
• Väkivaltariskien arvioinnin historia
• Paralysis through analysis > mitä tietoa kannattaa kerätä
• Violence risk assessment vs. Threat assessment (kliiniset riskiarviot ja tilannekohtaiset arviot)
• Yleisimmät käytössä olevat työkalut (JACA, HCR-20V3, PCR, SARA, B-SAFER, PATRIARCH ym.)
• Structured professional judgement-käsitteen jalkauttaminen
• Pathway-ajattelu
• “Laukaisimet” väkivaltariskeissä
• Tekijän sekä uhrin riskien arviointi
• Kirjaaminen, dokumentointi
• Uhka-analyysi on valokuva nykyhetkestä
• Domino-efektin välttäminen tapausten hallinnassa

Totti Karpela oli yksi ensimmäisiä poliiseja maassamme, joka erikoistui kohdennetun väkivallan torjuntaan. Urallaan Totti työskenteli poliisihallinnon työryhmässä, joka aikanaan kehitti poliisihenkilöstön suojaamista kohdennetulta väkivallalta. 1990-luvulla Totti on osallistunut mm. Yhdysvaltain salaisen palvelun, FBI:n ja LAPD:n kursseihin ja myöhemmin hän tutustunut Hollannin, Englannin ja Australian FTAC-yksiköiden toimintaan sekä on kahden kansainvälisen alan asiantuntijajärjestön Eurooppalaisen AETAP:n ja Aasia-Australialaisen APATAP:n perustajajäsen. Pitkäaikaisten valitusprosessien hallintaan keskittynyt kirja ilmestyy vuonna 2022. Totilla on ainoana eurooppalaisena asiantuntijana Yhdysvaltalainen CTM-pätevyys sekä Eurooppalainen CETAP-tutkinto. Totti luennoi vuosittain viidellä mantereella alan ammattilaisille kohdennetun väkivallan torjunnasta. Kirjaimellisesti satojen häirintätapausten hallinnasta kertynyt kokemus näkyy vahvasti kurssin sisällössä.