11.10.2021 HÄIRINNÄN OSAPUOLILTA HANKITTAVA TIETO: KESKUSTELU, PUHUTTELU VAI KUULUSTELU?

Häirinnän osapuolilta hankittava tieto: Keskustelu, puhuttelu, haastattelu vai kuulustelu?
Totti Karpela
11.10. (ma) 14:00 – 16:00

Kurssille osallistumisesta saa todistuksen.

Yksittäisen webinaarin hinta: 200,00 € + alv 24%

Koko luentosarja yhteishintaan: 1500,00 € + alv 24%

Ilmoittautuminen webinaariin: https://fi.surveymonkey.com/r/QF9ZBGW

Tekijän, uhrin, ilmoittajan ja asiakkaan puhuttelu. Osa ammattimaista väkivallan torjuntaa muodostuu uhrin, sivullisten ja tekijänkin onnistuneesta puhuttamisesta tai haastattelusta. Miten puhutteluihin ja haastatteluihin kannattaa valmistautua, mitkä ovat riskiarvioinnin peruskysymykset ja mitä muuta tulisi ottaa huomioon haastatteluiden hoitamisessa.
• Kohtaamistilanteeseen valmistautuminen
• Minkälaisen lähestymiskulman ja/tai roolin olet saanut tai olet ottamassa?
• Peruskysymykset
• Riskien arviointi ja oman turvallisuuden huomiointi
• Erityistilanteet
• Miten puhuttelut käytännössä tulee hoitaa
• Ajoituksen merkitys
• Lokaation merkitys
• Miten puhutellaan/haastatellaan uhria, tekijää ja ilmoittajaa?
• Eri haastattelutyylien tiedostaminen ja eroavaisuuksien hyödyntäminen
• Puhuteltavan henkilön ymmärrys mihin haastattelua tullaan käyttämään

Totti Karpela oli yksi ensimmäisiä poliiseja maassamme, joka erikoistui kohdennetun väkivallan torjuntaan. Urallaan Totti työskenteli poliisihallinnon työryhmässä, joka aikanaan kehitti poliisihenkilöstön suojaamista kohdennetulta väkivallalta. 1990-luvulla Totti on osallistunut mm. Yhdysvaltain salaisen palvelun, FBI:n ja LAPD:n kursseihin ja myöhemmin hän tutustunut Hollannin, Englannin ja Australian FTAC-yksiköiden toimintaan sekä on kahden kansainvälisen alan asiantuntijajärjestön Eurooppalaisen AETAP:n ja Aasia-Australialaisen APATAP:n perustajajäsen. Pitkäaikaisten valitusprosessien hallintaan keskittynyt kirja ilmestyy vuonna 2022. Totilla on ainoana eurooppalaisena asiantuntijana Yhdysvaltalainen CTM-pätevyys sekä Eurooppalainen CETAP-tutkinto. Totti luennoi vuosittain viidellä mantereella alan ammattilaisille kohdennetun väkivallan torjunnasta. Kirjaimellisesti satojen häirintätapausten hallinnasta kertynyt kokemus näkyy vahvasti kurssin sisällössä.