2.6.2023 TYÖPAIKAN SISÄISET HAASTAVAT JA TUNNEPITOISET VUOROVAIKUTUSTILANTEET

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN: https://hameenkesayliopisto.fi/koulutus/4113/

Kuvaus

Kaikissa vuorovaikutustilanteissa voi syntyä joskus häiriöitä, väärinymmärryksiä sekä kitkaa. Työpaikan sisäiset vuorovaikutus- ja viestintätilanteet eivät tee tässä poikkeusta, vaan voivat olla pitkään jatkuessaan jopa haasteellisimpia ratkottavia, kuin asiakkaiden kanssa syntyvät yksittäiset konfliktit tai näkemyserot.

Koulutuksella parannetaan työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ristiriitatilanteissa. Koulutuksessa keskityään työyhteisön sisäisten vuorovaikutus haasteiden ja konfliktien hallintaan vuorovaikutuksen keinoin. Koulutuksen keskiössä ovat erilaiset tunnepitoiset tai jollain tavalla negatiiviset tai haastavat vuorovaikutustilanteet.

Aika

02.06.2023 klo 09:00 – 12:00

Paikka

Reaali-aikainen verkkototeutus

Koulutuksen sisältö:

Erilaiset häiriöt viestinnässä: mistä ne johtuvat ja miksi ne olisi hyvä tiedostaa?

Esihenkilön rooli työpaikan terveen ja toimivan viestintäkulttuurin edistäjänä

Persoonallisuuspiirteiden vaikutus viestintään ja vuorovaikutukseen

Miksi toinen ihminen on hankala tai hänen viestintänsä tuntuu hankalalta?

Kuuntelun neljä virhettä

Omien tunteiden käsittely tilanteen aikana

Epäasillisen käytöksen mahdolliset seuraukset silloin, kun ongelmiin ei puututa ajoissa

Miksi palautteen antaminen tai vastaanottaminen voi usein olla hankalaa?

Auktoriteetti, logiikka ja empatia – miten voimme paremmin vaikuttaa viestin perille menoon?

Assertiivisuuden eli oikeanlaisen ja jämäkkyyden merkitys viestinnässä

Kuuntelu ja kohtelu – yksinkertaisilla keinoilla kohti onnistuneempaa viestintää

Puheeksi ottaminen ja viiden askeleen malli vaikeisiin viestintätilanteisiin

Kouluttaja

Mika Vesala, Mielenrauha Oy

Mika on koulutukseltaan luokanopettaja ja työskennellyt opettajana yli kymmenen vuotta, joista erityisopettajana reilu kahdeksan vuotta. Kolmen vuoden kokemus koulutussuunnittelijana Kotiryhmä-verkosto ry:ssä, suunnitellen heille koulutuskokonaisuuksia joissa haastavat kommunikointitilanteet olivat tärkeä osa koulutuskokonaisuutta.

Mikan pitämien koulutuksien palautteissa kiitellään hänen käytännönläheistä sekä keskustelevaa tyyliä – sekä ymmärrystä eri toimialojen kohtaamiin haastaviin asiakastilanteisiin. Mikan kokemus erityisopettajana on antanut Mikalle myös omaa kokemuspohjaa miten omasta jaksamisesta, asenteesta sekä hyvinvoinnista pidetään huolta haastavassa työympäristössä.

Muu informaatio

Kurssille osallistuminen edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä sekä tietokonetta/älylaitetta. Opetuksessa käytettävä sovellus ilmoitetaan ennen kurssin alkua ja se tulee ladata tietokoneelle/laitteelle itsenäisesti ennen kurssin alkua.

Hinta

110 €

Ilmoittautumiset

22.05.2023 mennessä